Z Bartoszem Wilkiem – prawnikiem- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – o inicjatywie społecznej …. 

Z Bartoszem Wilkiem – prawnikiem- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – o inicjatywie społecznej ….
Edward Życki : Panie Bartoszu zajmował się pan ostatnio analizą Uchwały RM w Goleniowie  dot. inicjatywy lokalnej w naszej gminie,  jej uwarunkowań prawnych, praktycznych itd.  Chciałbym zapytać, czy wg Pana, jest możliwe złożenie wniosku, w ramach tej uchwały, o dofinansowanie debaty jako przedsięwzięcia ? Np. na temat Centrum Kultury, terenów w centrum miasta czy terenów po bazie PGK ?
Bartosz Wilk : Jak najbardziej, inicjatywa lokalna służy nie tylko wykonywaniu przez mieszkanki i mieszkańców zadań inwestycyjnych (tak zwanych „twardych”), ale też wszelkich innych zadań ważnych dla integracji społeczności. Takiej integracji mogłaby służyć debata o przyszłości gminy.

E. Ż.: W sytuacjach wyjątkowych, i ważnych dla mieszkańców , jak np. wspomniane przeze mnie zadania , niezbędne wręcz jest uzyskanie opinii mieszkańców . Kto w/g Pana powinien  formułować  tzw. interes społeczny ?
B.W. : Teoretycznie, wybieramy władze , która ma mandat do jej sprawowania i do reprezentowania interesu wyborców. Jeżeli jest do rozwiązania problem , powinna uzyskać  opinię mieszkańców i uwzględnić  ją w swoich rozwiązaniach.

E. Ż.: Jak miałaby to zrobić ?
 B.W. : Możliwości konsultacji jest sporo, można zbierać opinie mieszkańców za pomocą internetu, sondy ulicznej, czy tradycyjnie – poprzez zbieranie uwag czy organizowanie otwartego spotkania z mieszkańcami, podczas których każdy ma szanse przedstawić swój pomysł. Ważne znacznie ma też działalność lokalnej prasy, blogerów, komentatorów i organizacji społecznych, które mogą podsuwać władzy pomysły i przedstawiać opinie.

E. Ż.: Słyszał Pan o  jakimś przypadku takiego działania ?
B.W. : Faktycznie, dyskusja  czy konsultacje społeczne w Goleniowie kuleją i nawet jeżeli jakieś są , to niewiele z nich wynika. Aktywność  jest  na niskim poziomie . Jako mieszkaniec brałem udział w konsultacjach społecznych na poziomie gminy i powiatu i wcale nie mam wrażenia, żebym został wysłuchany oraz żeby moje propozycje zostały poddane analizie i głębszej refleksji.

E. Ż.: A burmistrz ogranicza się do wykonania koncepcji lub projektu i nie ma już czasu na organizowanie konsultacji. Poza tym, nie za bardzo chce w nie wchodzić. Mówi wprost – w każdym inwestycyjnym zadaniu jest interes inwestora i interes mieszkańców. Z inwestorem negocjuje, ale nie określa jak wyobraża sobie sformułowanie interesu  społecznego. Na rade miejska liczyć nie można.Porozumienie 14 jest notariuszem burmistrza, zatem konsultacjami się nie zajmuje, nie tworzy żadnych opinii koreferujących. Powstaje wolne pole, bardzo ważne, ale wolne. Moim zdaniem, możliwym wyjściem jest debata.
B.W. : Tak.Debata może być organizowana spontanicznie na każdy temat, ale w przypadku zadań o których pan wspomniał , potrzebna jest informacja . Potrzebne będzie przygotowanie  niezbędnych opinii.. Konieczne będą ekspertyzy, prelekcje ,prezentacje. czy koszty np. dojazdów ekspertów.  Przydałoby się zapewnić finansowanie Można spróbować złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej, chociaż może być problem  z oceną zgodności celu, z warunkami określonymi w regulaminie. Pokazałem to w moim raporcie.

E. Ż.: A jeżeli wniosek w ramach Inicjatywy lokalnej nie przejdzie  ?
B.W. : Jeżeli wniosek w ramach inicjatyw lokalnych nie przejdzie,  trzeba będzie  spróbować poszukać innego sposobu finansowania.

E. Ż.: Zgodził by się Pan zaangażować w ten projekt ?
B.W. : Tak. Jest interesujący. Oczywiście na wstępie należy popracować nad przygotowaniem dobrego wniosku o realizację debaty.

E. Ż.: To jest bardzo dobra informacja.
B.W. : Jestem gotowy się włączyć. Efekty, mogłyby rzeczywiście dotyczyć większej ilości beneficjentów.
Inicjatywa jest ciekawa, chociaż niełatwo będzie ją przeprowadzić.

E. Ż.: Proponuję teraz o szczegółach nie rozmawiać. Najważniejsze, że taką  możliwość Pan widzi.
B.W. : Tak, widzę, bo ta propozycja wychodzi naprzeciw celom jakim jest np.  umiejętność formułowania przez obywatela, swoich potrzeb i dążenie do ich zrealizowania.

E. Ż.: Chciałbym jeszcze zapytać gdzie można zapoznać sie z Pana raportem z dyskusji n.t. inicjatywy lokalnej w Goleniowie ?
B.W. : Raport jest dostępny na stronie Fundacji im. Stefana Batorego pod adresem: http://www.maszglos.pl/2017/04/inicjatywa-lokalna-w-goleniowie-czy-dobrze-jest-tak-jak-jest-debata/

E. Ż.: Panie Bartoszu, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do szybkiego spotkania w sprawie wniosku.
B.W. :Będziemy w kontakcie. Dziękuję również.