Z Tomaszem Banachem – z-cą Burmistrza Gminy Goleniów o rozwoju osiedla Helenów.

Edward Życki: Panie Burmistrzu, pojawiły się informacje o planowanej budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Helenów, czy mógłby Pan powiedzieć jak faktycznie wyglądają te plany ?

Tomasz Banach : Rzeczywiście, Goleniów w tej chwili cierpi na brak mieszkań. Mamy bardzo niską stopę bezrobocia i w związku z tym my, jako gmina, potrzebujemy tworzenia nowej tkanki mieszkaniowej. Szukamy zatem, analizujemy tereny gdzie moglibyśmy ulokować strukturę wielorodzinną i wniosek jest jednoznaczny. Jeżeli mamy rozbudowywać miasto, to jednym z kierunków jest właśnie południowo-wschodni, od dawna zresztą przewidywany. Jest on przeciwny do kierunku zachodniego, gdzie występują naturalne bariery dla budownictwa mieszkaniowego: trasa S-3, oczyszczalnia ścieków, sprawiająca dzisiaj sporo uciążliwości i Park Przemysłowy- mocno rozwinięta przemysłowa część miasta. W tej sytuacji, z kilku możliwych miejsc, wskazujemy właśnie kierunek helenowski, a rejon ulic Wytwórcza, Boczna, uwzgledniając wiele czynników, jest miejscem, optymalnym. Jest to teren bardzo dobrze skomunikowany, w poblizu istniejącego osiedla, na którym jest część infrastruktury, jest kościół, poczta, szkoła, jest część usługowa, ale żeby zrobić to poprawnie, przystąpiliśmy do aktualizacji planu przestrzennego zagospodarowania.

E.Ż. Istniejącego planu, w którym są także w tym rejonie projektowane osiedla „Nad Strumykiem I” i „Nad Strumyskiem II”

T.B. Tak, ale to są osiedla projektowane na terenach prywatnych i w sporym oddaleniu od działek gminy czyli miejsca nad którym się teraz koncentrujemy.

E.Ż. Na jakim etapie planowania Państwo są dzisiaj ?

T.B. Weszliśmy w fazę projektowania zmian w planie przestrzennego zagospodarowania tego terenu. Zależy nam aby znalazły się w nim elementy nowe t.j. budynki spełniające warunki do zasiedlenia osób starszych oraz osób z pewnymi dysfunkcjami. Jest to o tyle istotne, że do budynków o takiej funkcji niezbędna jest duża powierzchnia wokół budynków na dojazdy, podjazdy do budynków, duże parkingi, ale też gwarancja finansowania. Teren ten oba te warunki spełnia. Mamy sporo miejsca i daleko idące zainteresowanie deweloperów.

E.Ż. Czy znana jest już wysokość planowanych budynków ?

T.B. Na pewno nie będą to tzw. „wyskościowce”. W programie przekaznym projektantom, są to budynki 2- klatkowe, 4, max 5 kondygnacyjne, ale wyposażone w windy oraz całe techniczne uzbojenie, konieczne do wygodnego poruszania się osób, nie tylko przed, ale i wewnątrz budynków.

E.Ż. Jaka ilość budynków wchodzi w grę ?

T.B. Aby plan się powiódł musi się zgrać kilka czynników. Pierwszy, to zapotrzebowanie na takie budownictwo. Dzisiaj w Goleniowie wystepują potrzeby, a nie ma budynków spełniających takie wymagania. Drugi, to możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego. Trzeci, to zainteresowani deweloperzy i czwarty, to wykonanie przez gminę uzbrojenia terenu. Suma tych warunków wskazuje na 3-4 budynki.

E.Ż. Na wstępie naszej rozmowy powiedział Pan o zapotrzebowaniu na mieszkania dla pracowników. Te budynki o przewidywanej funkcji, nie rozwiązują chyba problemu mieszkań dla osob znajdujących pracę w np. GPP ?

T.B. W nowelizowanym planie przestrzennego zagospodarowania analizowanego terenu pokazujemy kierunek , możliowości, ale projektowanie zaczynamy od budynków dla osób starszych. Silne uzbojenie terenu, plan,oraz zainteresowanie deweloperów pozwoli na dalszą jego rozbudowę o budynki o charakterze czysto komercyjnym. Także dla pracowników chcących się tutaj osiedlić. Dodam jeszcze, że w projektowanych budynkach przewidziane są także mieszkania dla młodych osób chcących zajmować się osobami potrzebującymi wsparcia. Jeżeli będą to małżeństwa, jedno z malżonków może podjąć pracę w Goleniowie.

E.Ż. Nowe budynki wielorodzinne to potrzeba zwiększonego ruchu pojazdów. Nie obawia się Pan pojawienia się wąskich gardeł np. na ul. Stargardzkiej, przy wjeżdzie na nowe osiedle, albo w rejonie ul.ul. I Brygady Legionów / Maszewska ?

T.B. Ulica Maszewska wchodzi do realizacji w przyszłym roku a I Brygady Legionów powinna wejść w kolejnym, czyli 2018.Zamierzamy skorzystać z funduszu tzw.„schetynówka”. Obie te ulice będą miały parametry uwzgledniające rozwój osiedla Helenów. W przypadku natomiast ul. Stargardzkiej, na wysokości ul. Wytwórczej, zakładamy, że pojawią się tylko zatoki dla komunikacji miejskiej. Cały ruch przy planowanych dojazdach do nowych budynków, powinien odbywac się nie od ul. Stargardzkiej a od strony ul. Wytwórczej/Bocznej. Zależy nam na dobrej komunikacji Helenowa z miastem. Kierunek na Stargard jest mniej obciążony. Nie widać też, na razie, potrzeb łączenia osiedla z obwodnicą wschodnią. To temat przyszości.

E.Ż. Zostaje jeszcze problem komunikacji mieszkańców nowej ul. Wytwórczej z osiedlem, które jest po przeciwnej stronie ul. Stargardzkiej.

T.B. Rzeczywiście, jest tutaj potrzeba wykonania, najpierw zaplanowanych ścieżek pieszo-rowerowych /w ul. Stargardzkiej od kapliczki aż do Podańska/ a następnie, prostopadłych do niej, połączeń, z wykonanymi już odcinkami na osiedlu. aby komunikacja nowych budynków z osiedlem była bezproblemowa.

E.Ż. Obok połączeń drogowych, nowy teren powinien być zaopatrzony w niezbędne media. Z wypowiedzi dyr. D.Kozaka [GWiK] wiemy, że wody , dobrej jakości, nie zabraknie. A ścieki, energia el., ciepło ?

T.B. Podobnie jak z wodą, nie ma tutaj problemu. Dodatkowo postanowiliśmy zmienić, na badziej elastyczne, warunki techniczne stawiane Inwestorowi. Będzie mógł wybrać wariant dla siebie najkorzystniejszy, z budową wlasnej kotłowni włącznie. Chcemy, aby nie było barier formalnych na etapie projektowania, a swoje decyzje PEC będzie mógł podejmować w warunkach gry rynkowej. Dzisiaj mam zapewnienie prezesa PEC, że jest zainteresowany poprowadzeniem nowych sieci, tym bardziej, że odległość PEC od osiedla jest bardzo mała.

E.Ż. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak te plany układają się wczasie ?

T.B. Jesteśmy na etapie projektowania zmian do planu przestrzennego zagospodarowania nowego terenu. Chcemy, aby w opracowaniu tym znalazły się także rozwiązania zawarte w planie już istniejącym, tzn. stacja paliw oraz market. O ile w przypadku stacji paliw jest to decyzja silnie wynikająca z rachunku ekonomicznego, a więc bardziej inwestora, to o opinię w sprawie marketu zwrócimy się do Rady Osiedla. Zależy nam aby decyzja ta była zgodna z zapotrzebowaniem i wygodą mieszkańców, ale też aby nie wywoływała konfliktów z siecią osiedlowych sklepow już funkcjonujących. Trzeba to koniecznie rozsądnie rozważyć. A terminy ? Proces inwestycyjny został uruchomiony i będzie postępował zgodnie z terminami wynikajacymi z przepisów postępowania administracyjnego.

E.Ż. I ostatnie pytanie. Wymienił Pan szereg uwarunkowań, które mają wpływ na postęp prac. Widzi Pan miejsca o szczególnym zagrożeniu?

T.B Zagrożeń zawsze jest sporo bo trudno do końca przewidzieć przyszłość. Rząd zapowiada ciekawe zmiany dotyczące polityki mieszkaniowej, ale do tej pory szczegółów nie podał (np. projekt mieszkanie plus). Wykorzystamy każdą okoliczność aby plan zrealizować.

E.Ż. Bardzo dziękuję za rozmowę

T.B Dziękuję