Żadna inicjatywa nie ma szans powodzenia jeżeli nie będą spełnione przynajmniej dwa podstawowe warunki sprzyjające jej realizacji :

1/ możliwie szerokie wsparcie 

2/ właściwy kierunek działania 

W przypadku działań inicjatywy obywatelskiej o charakterze społecznym jest to tym trudniejsze ,że są problemy z dotarciem do szerokiego grona odbiorców a im większego gremium inicjatywa dotyczy trudniej o ustalenie właściwego , tego z którym zgodzi się większość , kierunku działania. 

Dlatego ogromną rolę będzie pełniła zakładka „ Felietony”…

 To właśnie tutaj będziemy prezentować poglądy , opinie , komentarze osób znanych , o uznanej pozycji zawodowej i społecznej , fachowców a także osób aktualnie sprawujących władzę. Będziemy starali się w zróżnicowanej formie prezentować nasze potrzeby, próbować je formułować ale i pytać o możliwości realizacji .

Prezentowane przez naszych gości poglądy będą stanowiły bazę do formułowania naszych wniosków.

Będziemy starali się uzyskać odpowiedź na pytanie : czy można lepiej ? czy można szybciej ? Będziemy starali się to robić przy możliwie najszerszej formule zainteresowania mieszkańców. I dlatego niezwykle, ale to naprawdę niezwykle, ważne jest to aby Państwo reagowali na nasze pytania , odpowiadali na nie.

Uważamy ,że aktywność polegająca tylko na „kliknięciu” właściwej odpowiedzi nie jest wygórowanym oczekiwaniem.

A przecież może doprowadzić do obiecujących efektów.

Zapraszamy jednocześnie wszystkich tych ,którzy chcieliby zrobić krok więcej niż kliknięcie. Miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych do wprowadzania zmian na lepsze. Szczególnie ludzi młodych, którzy czują potrzebę aktywnego włączenia się w życie społeczne swojego otoczenia. 

[eż]