W środę, 31 lipca br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który omówi wszystkie zasady i założenia Programu.

Pod koniec lipca br. Gmina Goleniów podpisze porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów przypadających na osobę w gospodarstwie domowym i może wynieść do 90% poniesionych kosztów.
Aby złożyć wniosek, należy zarejestrować się w Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i wypełnić formularz dostępny w zakładce “Wymagana dokumentacja”. Po wypełnieniu wniosek należy przesłać przez Platformę Beneficjenta oraz wydrukować, podpisać i przesłać do WFOŚiGW w Szczecinie (szczegółowa instrukcja wypełniania jest dostępna w Portalu Beneficjenta). Od sierpnia wnioski przyjmować będzie również Biuro Obsługi Interesanta UGiM w Goleniowie, gdzie podlegać one będą wstępnej weryfikacji – czy dokument został poprawnie wypełniony i kwalifikuje się do udziału w programie. Udział Gminy w realizacji programu rozpocznie się w sierpniu br. Polegać będzie na pomocy mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dofinansowania. Ostateczne rozpatrzenie wniosku oraz decyzja o przyznaniu dofinansowania nadal będzie leżała po stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

(żródło http://www.goleniow.pl/)