Jak prosumentów w taryfie G12 rozliczy Energa?

Jak wprowadzony w połowie ubiegłego roku system opustów…

będzie realizowany w przypadku prosumetów będących klientami Energi, którzy korzystają z taryfy dwustrefowej?
Czy ewentualny opust będzie uwzględniany wyłącznie do pomniejszenia kosztów zmiennych rachunku za energię wygenerowanych w tej samej strefie czasowej – tj. opust wypracowany w postaci energii oddanej do sieci w czasie obowiązywania dziennej części taryfy G12 będzie pomniejszał rachunek za energię pobraną z sieci wyłącznie w porze dziennej – czy będzie tu stosowane inne rozwiązanie?

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Energi Urszula Drukort-Matiaszuk, klienci tej spółki będący prosumentami i korzystający z taryfy dwustrefowej mogą liczyć na rozwiązanie oznaczające przeniesienie na taryfę nocną nadwyżki opustu wypracowanego na energii wprowadzonej do sieci w czasie obowiązywania taryfy dziennej.

Co takie rozwiązanie oznacza w praktyce?

Jeśli prosument za dany okres rozliczeniowy pobrał z sieci energię w ilości np. 6 kWh w strefie dziennej i 5 kWh w strefie nocnej, a za ten sam okres przysługuje mu do wykorzystania opust w postaci np. 8 kWh – za energię wprowadzoną do sieci wyłącznie w strefie dziennej i pomniejszony o określony współczynnik (0,7 albo 0,8) – wówczas na rachunku zostanie wyzerowana energia pobrana z sieci w strefie dziennej, a pozostałe 2 kWh pomniejszy na tym samym rachunku ilość pobranej energii w strefie nocnej.

Alternatywne rozwiązanie ma zastosować w rozliczeniach z prosumentami spółka innogy Polska. W jej przypadku nadwyżka energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w taryfie dziennej, pozostająca do wykorzystania po zbilansowaniu z energią pobraną w tej samej strefie w danym okresie rozliczeniowym, ma nie być przenoszona na taryfę nocną w tym samym rozliczeniu – jak w przypadku rozliczeń realizowanych przez Energę. Będzie natomiast uwzględniana na rachunku za kolejny okres rozliczeniowy, pomniejszając na nim ilość kWh pobranych w tej samej strefie, w której została wygenerowana – o ile nie minie przewidziany w ustawie o OZE roczny okres na rozliczenie opustu.

Energa zapewnia, że do wszystkich klientów posiadających mikroinstalacje przyłączone do sieci przed 1 lipca 2016 roku wysłano już aneksy do umów kompleksowych uruchamiających rozliczenia prosumenckie, a klienci, którzy wyrażają wolę zawarcia aneksu do umowy kompleksowej, mają możliwość załatwienia tej sprawy w wybranych salonach sprzedaży.

Urszula Drukort-Matiaszuk dodaje, że Energa realizuje rozliczenia zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE. – Funkcjonalności naszych systemów umożliwiają rozliczenie według zasad zapisanych w znowelizowanej ustawie w systemie opustu. Faktura będzie zawierała wielkości energii pobranej z magazynu – jeśli zajdzie potrzeba, moc źródła, współczynnik korekty, rozliczenie wielkości energii pobranej i wprowadzonej do sieci oraz aktualny stan magazynu zapisany pod datą odczytu licznika. Faktury planujemy wystawiać sukcesywnie – informuje.

Faktury wysyłane do pierwszej grupy prosumentów będących klientami Energi miały do nich trafić do końca lutego.

– Aktualnie mamy łącznie 1930 klientów z zawartymi aneksami. Liczba podpisywanych aneksów rośnie systematycznie – zapewnia rzeczniczka Energi.

red. gramwzielone.pl

wybrał:(eż)