Oferta WFOŚiGW Dofinansowanie dla osób fizycznych na OZE.

Coraz więcej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza swoje autorskie programy ukierunkowane na wsparcie przedsięwzięć proekologicznych, w tym na wsparcie instalacji prosumenckich.

W Szczecinie program,który skierowany jest bezpośrednio do osób fizycznych i z którego można sfinansować inwestycje w odnawialne źródła energii.
W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Programem Pożyczek dla Osób Fizycznych w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększono alokację środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek do 10 mln zł, a także poziom umorzenia. W przypadku wymiany kotłów zasilanych paliwem stałym, poziom umorzenia może sięgnąć nawet 50%.

W programie znalazło się 7 linii pożyczkowych w dwóch grupach łącznie:
Grupa A – inwestycje z zakresu ochrony powietrza
Grupa B – inwestycje z zakresu ochrony wód i gleby
Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj

Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim. Nabór wniosków
rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2017 r. i ma charakter ciągły (aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania).

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie należy zarejestrować się w systemie rezerwacji wizyt i umówić spotkanie w dogodnym terminie w jednym z trzech punktów obsługi WFOŚiGW w:
– Koszalinie,
– Szczecinie,
– Szczecinku.

(eż)