Inicjatywa lokalna w Goleniowie. Czy dobrze jest tak, jak jest?

Inicjatywa lokalna to forma finansowego lub rzeczowego wspierania przez lokalne władze pomysłów mieszkańców/ek na działania społeczne.

Wygląda to tak: składamy do gminy wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, a Burmistrz może te przedsięwzięcie wesprzeć.

Ale żeby to było możliwe, Rada Miejska musiała określić tryb i szczegółowe kryteria rozpatrywania złożonych wniosków (czyli w jaki sposób są oceniane i przed kogo oraz wedle jakich kryteriów).

Jak to wygląda w Goleniowie?

W ramach akcji „Masz Głos” przenalizowałem lokalne regulacje prawne, dotyczące inicjatywy lokalnej oraz 2,5-letnią praktykę funkcjonowania tych rozwiązań.

W mojej ocenie obecny stan rzeczy wymaga zmiany. Problemom ze wspieraniem mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej będzie poświęcona debata.

A dyskutować, w charakterze prelegentów, będą:
– Tomasz Banach (zastępca Burmistrza Gminy Goleniów – jako przewodniczący Zespołu oceniającego wnioski o realizację inicjatywy lokalnej i zarazem przedstawiciel organu wybierającego przedsięwzięcia do realizacji),
– Czesław Majdak (przewodniczący Rady Miejskiej Goleniowa poprzedniej kadencji – jako osoba, pod której okiem przyjęto obowiązujące w Goleniowie prawo),
– Łukasz Mituła (przewodniczący Rady Miejskiej Goleniowa – jako przedstawiciel obecnego organu stanowiącego gminy, mogącego zmienić przyjęte rozwiązania),
– Agata Szewczyk (przedstawicielka Fundacji ROEFS Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo, zajmująca się inicjatywą lokalną w regionie koszalińskim z głosem doradczym),
– Bartosz Wilk (mieszkaniec Goleniowa, uczestnik akcji „Masz Głos”).

Debata ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i mieszkanki, a zwłaszcza te osoby, które działają społecznie. To nam mają służyć lokalne rozwiązania.

28 kwietnia w godzinach 16:00 – 19:00 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie ul. Konstytucji 3-go Maja

Bartosz Wilk