Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował 5 czerwca, że 4 odcinki dróg ekspresowych będą budowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przed posiedzeniem przeprowadzono analizy potrzeb związanych ze znaczeniem gospodarczym poszczególnych odcinków dróg planowanych do budowy. Wyniki analizy zostały zaprezentowane na posiedzeniu komitetu, który zdecydował, że w modelu PPP zostaną zbudowane następujące drogi
    S6 obwodnica Metropolii Trójmiejskiej,
    S6 Koszalin – DK 6 (Bożepole Wielkie),
    S10 Bydgoszcz – Toruń
    S6 zachodnia obwodnica Szczecina.
Realizacja tych inwestycji w modelu PPP zakłada, że partner prywatny zaprojektuje i wybuduje drogi, a następnie będzie utrzymywał je przez określony czas (np. 30 lat). W zmian strona publiczna zobowiąże się do wnoszenia cyklicznej opłaty za dostępność. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostaną wynegocjowane pomiędzy stronami.

Zastosowanie modelu PPP w tym przypadku nie wiąże się z wprowadzeniem opłat dla kierowców samochodów osobowych.

Ministerstwo Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za realizację projektów na drogach krajowych, przeprowadzi szczegółowe analizy finansowe. Ich celem będzie przygotowanie dokumentacji do negocjacji z potencjalnymi partnerami. Równocześnie zostaną przeprowadzone konsultacje z europejskim urzędem statystycznym EUROSTAT w celu wypracowania takiej struktury podziału zadań i ryzyk w inwestycjach, by zobowiązania strony publicznej nie były zaliczane do długu publicznego. Uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie długu publicznego jest warunkiem umożliwiającym wybór partnera i zawarcie umowy PPP.

[eż]