Budowę dwóch nowych odcinków zakłada koncepcja rozwoju sieć szybkiego tramwaju, jeżdżącego po Szczecinie.

Chodzi o odcinek prawobrzeżny do ul. Handlowej oraz lewobrzeżny w ciągu ul. 26 kwietnia. Przy okazji miasto chce realizować nowy projekt, nazwany roboczo “Sieć Tramwajowa Prawobrzeże”.

Proponowane rozwiązanie, dotyczące szybkiego tramwaju, zakłada bezkolizyjne połączenie tramwajowe miasta na osi zachód – wschód, od ul. Derdowskiego do ul. Handlowej na prawobrzeżu. Nie wyklucza się, że po wybudowaniu tych dwóch odcinków, uruchomione zostanie połączenie z wykorzystaniem składów tramwaju dwukierunkowego.

Jednocześnie planuje się rozpoczęcie nowego projektu tramwajowego pod nazwą Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ul. Handlowej. O kolejności ich realizacji zdecydują kompleksowe konsultacje sieci transportowej dla Prawobrzeżu, które potrwają do końca 2017 r. O terminie realizacji prac przedstawiciele urzędu miasta póki co nie chcą mówić.

blop
żródło: www.szczecin.eu