Projekty Zamku Książąt Pomorskich, Stargardzkiego..

Centrum Kultury, Miasta Szczecin, Miasta Koszalin oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały wpisane do kontraktu terytorialnego.
Podpisany przez rząd i samorząd województwa w listopadzie 2014 roku Kontrakt Terytorialny (14 listopada 2014 r.) był niedawno renegocjowany w sferze kultury, a Minister Rozwoju wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego finalnie do rekomendacji skierowali pięć projektów z naszego regionu.
Są to:
– Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, beneficjent Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
– Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu, Stargardzkie Centrum Kultury.
– Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową – miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980, Miasto Szczecin.
– Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie, Miasto Koszalin.
– Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Inwestycje będą realizowane w najbliższych latach.

blop