Technopark jedynym akredytowanym ośrodkiem innowacji w regionie

Technopark Pomerania został pierwszym i jedynym na Pomorzu Zachodnim ośrodkiem innowacji akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą otrzymać unijne dofinansowanie na korzystanie z jego usług wspierających rozwijanie nowych technologii. Dotację można przeznaczyć m.in. na doradztwo biznesowe, wsparcie w patentowaniu technologii czy pomoc w negocjacjach inwestycyjnych i poszukiwaniu partnerów biznesowych.

Celem programu wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest zwiększenie dostępności specjalistycznych usług, które mają pomóc małym i średnim firmom w rozwijaniu innowacji technologicznych. Obecnie przedsiębiorcy mogą pozyskać na nie kwotę do prawie 300 tys. zł. Usługi objęte dofinansowaniem mogą świadczyć jedynie ośrodki innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. W województwie zachodniopomorskim taką akredytację otrzymał właśnie Technopark Pomerania.

– Oznacza to, że będziemy mogli wesprzeć jeszcze więcej innowacyjnych firm w regionie. Każdy przedsiębiorca tworzący nowe produkty czy usługi może ubiegać się o dofinansowanie pokrywające część kosztów usług doradczych, mentoringowych, prawnych, marketingowych, a także pomocy w znalezieniu partnerów do prac badawczo-rozwojowych czy odbiorców technologii – wyjaśnia Katarzyna Witkowska, Menedżer Działu Rozwoju  Technoparku Pomerania.

Usługi doradcze i szkoleniowe polegają na indywidualnej pracy z przedsiębiorcą. Specjaliści Technoparku Pomerania dokonują identyfikacji potrzeb i analizy dostępnych możliwości wdrożenia rozwiązania, pomagają w wybraniu modelu biznesowego i ścieżki rozwoju technologii oraz planują harmonogram jej wdrożenia i monitorują jego efekty. Doradzają także w zakresie budowania i zarządzania zespołem pracowników. W przypadku konieczności ochrony patentowej rozwiązania m.in. opracowują strategię zarządzania własnością intelektualną, pomagają w uzyskaniu jej wyceny, a także przygotowują i składają dokumentację niezbędną do zastrzeżenia rozwiązania oraz jego licencjonowania.

Przedsiębiorcom oferowane jest także wsparcie w poszukiwaniu finansowania na rozwijanie technologii – z funduszy UE, Venture Capital czy od prywatnych inwestorów. Obejmuje ono m.in. pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie czy teaserów inwestycyjnych, organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami czy przygotowanie do negocjacji. Eksperci Technoparku Pomerania opracowują także indywidualne strategie marketingowe i komunikacyjne przedsiębiorstwa.

– Finansowanie w ramach konkursu obejmuje także korzystanie z infrastruktury ośrodka świadczącego usługi. Technopark Pomerania w miarę możliwości może udostępniać powierzchnię biurową do pracy nad technologią, a także usługi profesjonalnego centrum przetwarzania danych – dodaje Witkowska.

Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł, przy czym poziom dofinansowania wynosi do 70% całkowitych kosztów usług. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 45 mln zł.

Źródło: http://www.technopark-pomerania.pl