Szykują się wielkie inwestycje

Miliard złotych, pochłoną inwestycje, które w najbliższych latach zrealizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Środki na ten cel pochodzić będą m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Umowa w tej sprawie pomiędzy spółką a bankiem została podpisana w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.
W jej ramach ZMPSiŚ S.A. otrzyma 163,5 mln zł, które dopełnią finansowanie sześciu dużych projektów inwestycyjnych w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W ich skład wchodzą przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w obu portach, budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu oraz budowa nabrzeży głębokowodnych w portach w Świnoujściu i Szczecinie.
Inwestycje ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz zwiększenie wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowanie dodatkowych terenów na cele portowe. Ich konsekwencją ma być stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.
W latach 2014-2020 Europejski Bank Inwestycyjny współfinansuje w Polsce, wraz z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz Instrumentem „Łącząc Europę”, kilka priorytetowych inwestycji morskich w ramach infrastruktury Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Celem tych inwestycji jest poprawa dostępu do portów morskich i infrastruktury nabrzeża. Ponadto projekt wspiera transport morski, jako alternatywę dla innych form transportu, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju zrównoważonego transportu.

źródło:http://www.port.szczecin.pl
(Monika Woźniak-Lewandowska)