Ustawa stoczniowa już po trzecim czytaniu

W Sejmie odbyło się trzecie czytanie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, którą przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa stworzy ramy prawne, organizacyjne i finansowe, które pozwolą aktywizować przemysł okrętowy i produkcję komplementarną w naszym kraju.

Akt prawny przewiduje m.in. zwolnienia w zakresie podatku VAT. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT stocznie będą miały możliwość wyboru między podatkiem CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wysokości 1 proc. Przedsiębiorca będzie musiał tylko złożyć stosowne oświadczenie, i taka forma będzie go obowiązywała 3 lata. Obszary, na których prowadzona będzie produkcja okrętowa, będą mogły być objęte statusem specjalnych stref ekonomicznych.

Te wszystkie rozwiązania dedykowane będą producentom gotowych statków..

Zgodnie z przyjętym harmonogramem ustawa ma zostać uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta do końca sierpnia br. Wejdzie w życie 1 stycznia 2017r.

Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚent