W Świnoujściu powstanie terminal kontenerowy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zlecił opracowanie studium wykonalności i wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. To początek olbrzymiej inwestycji, której

efektem ma być stworzenie infrastruktury portowej do obsługi w  Świnoujściu dużych promów o długości do 265 metrów.
Realizacja tego zadania ma znacznie poprawić wyniki przeładunkowe zachodniopomorskiego portu. Jego zarząd szacuje, że do 2040 roku liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie. Obecnie kontenerowce są ograniczane przez głębokość toru wodnego, prowadzącego do Szczecina, jeśli jednak terminal kontenerowy znajdowałby się bezpośrednio na wybrzeżu, to problem by zniknął. Wykonanie tego zadania powinno być o tyle łatwiejsze, że nie będzie polegało na budowie terminalu całkowicie od zera.

Sam projekt zakłada połączenie i przebudowanie stanowisk promowych nr 5 i 6. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. W ramach inwestycji powstaną trzy nowe place postojowe, które zostaną połączone estakadą, stanowiącą drugi wjazd na teren terminalu. Zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, nowa rampa, galeria pasażerska, zakupiony zostanie także nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reachstacker i cztery ciągniki siodłowe.

– Obecnie dynamika wzrostu obrotów towarowych w terminalu promowym w Świnoujściu wynosi w każdym roku ok. 10%. W kierunku Skandynawii odchodzi ze Świnoujścia 11 kursów dziennie, co daje terminalowi promowemu w Świnoujściu pozycję lidera. Dlatego też dla dalszego rozwoju terminalu kluczowe znaczenie ma dobre skomunikowanie z zapleczem, a wiec dokończenie budowy trasy S3, którą towary są transportowane z południa Europy do Szwecji i w kierunku odwrotnym – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSIŚ.

Projekt pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” jest współfinansowany z funduszu CEF Unii Europejskiej. Wartość szacunkowa zadania to prawie 133 mln złotych. Poziom dofinansowania to 75,26 %. Przewidywany okres realizacji 2017-2019.

blop