Podpisana została już umowa na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w…
ciągu drogi S10.
Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku “dziesiątki, który łączy Szczecin ze Stargardem. Zrealizuje ją firma Strabag, a warość zamówienia to 57,2 miliony złotych. Wykonawca przez najbliższe 15 miesięcy będzie opracowywał dokumentację projektową i uzyskiwał niezbędne decyzje administracyjne, następnie ruszą roboty budowlane, które potrwają 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Wszystko powinno być gotowe jesienią 2020 roku.

W ramach inwestycji powstanie druga (północna) jezdnia obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo o długości 6,4 km, a istniejąca jezdnia zostanie wyremontowana. Powstanie również łącznica relacji Szczecin – Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec) oraz równoległa do DK nr 10 droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km. Pozwoli to na likwidację znajdującego się na zachód od węzła Kobylanka skrzyżowania.

Docelowo odcinkek od granicy Miasta Szczecin do Stargardu w całości dostosowany zostanie do standardu drogi ekspresowej.

blop