Cztery firmy ubiegają się o kontrakt na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie. Inwestycja, realizowana w ramach Szczecińskiego

Obszaru Metropolitalnego, ruszyć ma za kilka tygodni.

Obecnie urzędnicy z Wydziału Inżyniera Miasta analizują oferty, z których każda to tom złożony z kilkuset stron. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na sierpnień.

Zwycięzca przetargu weźmie na siebie wykonanie wszystkich robót związanych z budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, czyli pętli autobusowej, peronów oraz budynku kasowego wraz z wyposażeniem. Zamówienie dotyczyć będzie też jednak przebudowy układu drogowego, w tym budowy ronda u zbiegu ulic Szczecińskiej, 11 Listopada, Bema oraz Towarowej, ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, a także parkingów, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, oświetlenia, elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni.

Prace budowlane mają ruszyć we wrześniu. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, zlokalizowane w pobliżu dworca kolejowego, powinno zostać oddane do użytku przed końcem 2018 roku. Koszt inwestycji szacuje się na 20 mln zł.

blop