Grupa Azoty Police rozpoczyna kolejny etap realizacji inwestycji PDH. W ostatnich dniach spółka celowa PDH Polska S.A. rozstrzygnęła przetarg na Inżyniera Kontraktu dla flagowej inwestycji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., to jest…

budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Została nim Firma ILF Consulting Engineers Polska. W wyniku przeprowadzonych przetargów, Spółka wyłoniła także wykonawców projektu wstępnego. Są to dwie włoskie spółki: Tecnimont i Technip. – Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH to jedna z najbardziej skomplikowanych instalacji procesowych i technicznych istniejących na świecie. W związku z tym prowadzenie projektu, jego organizacja i wymogi techniczne wymagają od firm bardzo wysokich kompetencji – wyjaśnia prezes PDH Polska S.A. Roman Grzelczak.

Inwestycja warta co najmniej 1,7 mld zł wkroczyła w kolejną fazę realizacji. Produkt, który powstanie w polickiej Spółce znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle chemicznym. Jego odbiorcami mają być zarówno firmy polskie jak i zagraniczne.  

Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest czuwanie nad bezpieczeństwem prowadzonego projektu, jego organizacją jak również monitorowaniem i oceną prac inżynierskich, zakupowych i montażowych.

Po zakończeniu projektu podstawowego, wykonanego przez globalnego dostawcę najbardziej innowacyjnych technologii przemysłowych – amerykańską firmę UOP, rozpoczęły się prace nad projektem wstępnym. Zajmą się nim firmy Tecnimont i Technip, posiadające duże doświadczenie w budowie instalacji petrochemicznych. W ramach zawartych z tymi spółkami umów opracowane zostaną projekty techniczne instalacji wraz z całą infrastrukturą.  Szczególnie istotne będą te elementy, które zapewnią integrację nowego zakładu z istniejącymi instalacjami m.in. poprzez dostarczanie wartościowych półproduktów, takich jak wodór czy gaz opałowy.

Cała procedura skupia się na tym, żeby zagwarantować w procesie projektowania wysoką konkurencję między firmami, które w nim uczestniczą. W związku z tym dokonaliśmy ostatecznie wyboru dwóch firm, które mają bardzo mocne referencje jeżeli chodzi  o wykonanie projektów dużych instalacji petrochemicznych na świecie. Kompetencje inżynierskie i doświadczenia wybranych firm gwarantują nam wykonanie projektów nowej instalacji w najwyższych standardach jakości – dodaje prezes Roman Grzelczak

Jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez Tecnimont w Polsce jest EFRA czyli pogłębiona przeróbka ropy naftowej w gdańskiej Grupie Lotos. Także Technip może się pochwalić współpracą z największymi spółkami branży petrochemicznej w naszym kraju, m.in. z Lotosem czy płocką Grupą Orlen.

Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty Police. Roczna produkcja propylenu ma wynieść ok. 400 tys ton.  W szczytowym momencie realizacji inwestycji, na placu budowy pracować będzie ok. 1000 pracowników, a po uruchomieniu instalacji zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób.  Pierwsza tona propylenu ma zostać wyprodukowana w drugiej połowie 2019 roku