534 mln zł – na taką kwotę Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na unijne dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

Projekt, mający stanowić jeden z kluczowych elementów w Korytarzu Sieci Bazowej Bałtyk – Adriatyk, ma na celu poprawienie dostępu i zdolności przeładunkowej dwóch najważniejszych portów morskich w naszym regionie. Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na ponad 628,2 mln zł, źródłem finansowania inwestycji są m.in. środki z Unii Europejskiej, w tym z instrumentu “Łącząc Europę” (CEF).

Projekt swoim zakresem obejmuje w Szczecinie budowę wiaduktu nad ulicą Gdańską, przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Parnicą, elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego (skrócenie czasu przejazdu pociągu nawet o 2 godz.), modernizację układu kolejowego w rejonie Parku Wrocławskiego (tory, urządzenia sterowania ruchem) i terminalu kontenerowego oraz modernizację torów kolejowych pomiędzy stacją Szczecin Port Centralny a nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie. Z kolei w Świnoujściu dobudowany zostanie drugi tor na odcinku ok. 1,5 km między stacjami Świnoujście SiA – Świnoujście SiB w celu zwiększenia zdolności przepustowej między stacją osobową i towarową, przewidziana jest także budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu promowego.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2018-2020.

blop