17 hektarów atrakcyjnych działek pod inwestycje dla małych i średnich

przedsiębiorców na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – to kolejna koncepcja, nad której wdrożeniem trwają intensywne prace w tamtejszym magistracie.

Teren pod inwestycje należący do miasta na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego kurczy się z roku na rok. Władze Stargardu postanowiły w związku z tym otworzyć dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii (lotnisko). Zamierzają podzielić teren o łącznym areale 17 hektarów na mniejsze działki o powierzchni od 0,5 ha do 2 ha, które są najbardziej poszukiwane przez sektor MŚP. I jeszcze chcą wystąpić o dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na pełne uzbrojenie i skomunikowanie tego obszaru.

W Stargardzie działają już na stałe dwa podmioty powołane do istnienia przez miasto, które wspierają małych lokalnych przedsiębiorców – to Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych.

blop