Zachodniopomorskie: dotacje na energetyczną modernizację budynków
Z początkiem czerwca WFOŚiGW w Szczecinie rozpocznie nabór wniosków w

konkursie na unijne dotacje, z których będzie można dofinansować inwestycje polegające na modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych z RPO dla woj. zachodniopomorskiego w dniu 1 czerwca br.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i może ono objąć projekty z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w przypadku osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej od 25 proc.  do 40 proc. wynosi 25 proc., w przypadku oszczędności na poziomie 40-60 proc. dofinansowanie może sięgnąć 35 proc., a w przypadku wygenerowania oszczędności powyżej 60 proc. energii pierwotnej unijne wsparcie może pokryć do 45 proc. kosztów projektu.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 czerwca do 31 lipca br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, którego budżet wynosi 19,34 mln zł, to październik br.

Regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem.
http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/regulamin_27_20170428.pdf

red. gramwzielone.pl