Składowisko odpadów w Łęczycy w rozbudowie

5 milionów złotych kosztować będzie budowa 4. kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakładu Zagospodarowania Odpadów w podtsargardzkiej Łęczycy. Projekt opiewa na 5 mln złotych.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Łęczycy jest jedną z trzech w regionie. Jej nowa kwatera będzie miała powierzchnię ok. 4,16 ha, składowane będą w niej tylko te odpady, których nie można już wykorzystać w procesach recyklingu i odzysku, a jej wypełnienie, jak się szacuje, zajmie około 40 lat.
Wykonawcą prac jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO ze Świdnicy. Planowany termin wykonania inwestycji przewidziany jest na koniec października tego roku. Inwestycja zostałą sfinansowana w 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

blop

źródło: www.zuk-stargard.pl