Pogłębią tor wodny
Przyjęta przez Sejm RP została ustawa w sprawie przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin. W praktyce oznacza to pogłębienie go do głębokości 12,5 m.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej inwestycja ma charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa i jest niezbędna dla rozwoju morskich portów w naszym regionie.
Według MGMiŻŚ –  Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra jest bardzo istotna dla zespołu zachodniopomorskich portów. Poza tym, że pozwoli im ona na większy rozwój to zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na torze wodnym.

Projekt został przygotowany by usprawnić przygotowania i realizację. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a jej wartość szacuje się na ok. 1 mld 385 mln zł (z czego 85% będzie pochodzić ze środków unijnych, a pozostałe 15% – z budżetu państwa). Projekt ma być zrealizowany do 2022 roku.

blop

źródło: Port Szczecin