* Dofinansowanie usuwania azbestu

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego

demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W przypadku gdy cena jednostkowa za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę 800,00 zł brutto lub cena jednostkowa za transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów azbestowych przekroczy kwotę (500,00 zł brutto) Beneficjent pokryje nadwyżkę z własnych środków.
Podobnie jak w latach poprzednich o dofinansowanie usuwania azbestu mogą ubiegać się także przedsiębiorcy. Kwota dotacji dla przedsiębiorców może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 400,00 zł netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych i niewięcej niż 250,00 zł netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych.

Wnioski można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie do dnia 31.07.2016 r. Wypłata środków (dla jst) powinna nastąpić nie później niż do 30.11.2016 r. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków AZBEST 2016.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 134
Biuro Koszalin – 94 346 43 66 wew. 215

Źródło: wfos.szczecin.pl