Po pozytywnie zaopiniowanym przez Starostę Goleniowskiego Tomasza Kulinicza wniosku dotyczącego nieodpłatnego przekazania kolejnej działki pod budowę ścieżki rowerowej wokół Jeziora Nowogardzkiego, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w tej sprawie pozytywną decyzję.

W związku z powyższym budowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego powinna w najbliższym się rozpocząć.

Kiedy? – czas pokaże.