*  Burzliwie, ostro ale efektywnie – jest porozumienie

*  Koniec sporów na osiedlu Helenów

Na cyklicznym posiedzeniu w dniu 05.08.2015r rada osiedla Helenów, poza sprawami bieżącymi, omówiła także temat miejsca montażu siłowni zewnętrznej oraz relacji rada osiedla – radny.

Zarząd rady przedstawił propozycję apelu do …

mieszkańców osiedla i Burmistrza gminy, który rada – chcąc zakończyć spór dotyczący lokalizacji siłowni zewnętrznej, przyjęła jednomyślnie. 

Do jednego zdania, w tekście apelu, miał zastrzeżenia radny A. Panek, który w całości apel podpisał a zdanie, z którym się nie zgadza wpisał pod tekstem.

Zarząd rady przedstawił wyniki rozmów z radnym Arturem Pankiem, mających na celu opracowanie treści porozumienia, określających kompetencje stron. Radny wyraził wolę współpracy z radą i zapewnił, że nie był stroną w sporze o lokalizację siłowni zewnętrznej.

Rada zobowiązała zarząd do przygotowania treści porozumienia między radą osiedla a radnym Arturem Pankiem z uwzględnieniem, statutowych obowiązków i uprawnień rady osiedla oraz stanowiska i aktywności społecznej radnego.

[e.ż.]