W dniu 12.05.2015 odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej. Punktem kluczowym było roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowaniem mieniem gminnym w roku 2014. Sprawozdanie przedstawił Skarbnik Gminy Mirosław Guzikiewcz.

Radni dość krytycznie odnieśli się do przedstawionego budżetu. Na wiele kluczowych pytań nie usłyszeli odpowiedzi. Rolę wiodącą w dyskusji mieli radni: Zygmański, Wojciechowski, Majdak. Istotną sprawą okazało się faktyczne zadłużenie Gminy. Na tak istotne pytanie radny Czesław Majdak nie otrzymał odpowiedzi. Przede wszystkim chodziło o zadłużenie spółek podległych gminie.             

Drugiej części sprawozdania a mianowicie “gospodarowanie mieniem gminnym” nie ujęto w tak ważnym dokumencie dla Gminy.             

Mimo wielu zastrzeżeń budżet zaopiniowano pozytywnie. Niestety kto głosował za przyjęciem tak enigmatycznego budżetu dokładnie się nie dowiemy, gdyż zawiódł system elektroniczy liczący głosy. A już w pewnej chwili powiało normalnością… ale okazuje się, że normalność ma wiele twarzy.

zo