* Spotkanie Zespołu Prohelenów z udziałem radnego Artura Panka
* Projekt nowego statutu osiedla

Na roboczym, cyklicznym spotkaniu zespołu Prohelenów omawiano przygotowania do wyborów rady osiedla, które odbędą się w kwietniu
W spotkaniu uczestniczył radny Artur Panek.
Zespół przyjął do wiadomości oświadczenie pana Lesława Pawłowskiego o gotowości wystartowania w wyborach do rady osiedla a następnie ubiegania się o ponowny wybór na stanowisko przewodniczącego rady osiedla.

W swoim wystąpieniu radny Artur Panek, wyraził poparcie panu Lesławowi Pawłowskiemu oraz powtórzył swoją deklarację współpracy z nowo wybraną radą.
Kolejnym ważnym punktem było omówienie sprawy nowego statutu osiedla.

Zespół przyjął propozycję postępowania, przy uzgadnianiu brzmienia nowego statutu przez radę osiedla, w taki sposób, aby zgrać terminy jego konsultacji z terminem proponowanym przez urząd miasta.

Nowy statut osiedla zostanie zaproponowany radzie osiedla, do konsultacji, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję rady osiedla ds. opracowania statutu.

e.ż.