* Kto odpowiada za zakres prac i porządek posiedzenia komisji ?
* Przygotowywanie materiałów sesyjnych – organizacyjny chaos

25 lutego 2015 r. / środa godz. 11,00 / w Sali nr 124 Urzędu Gminy i Miasta odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.
Obecnie trwają przygotowania do sesji w Komisjach problemowych Rady.

Po wysłuchaniu przebiegu 3 z nich, pojawia się cały szereg pytań. Odnosi się wrażenie, że przewodniczący komisji na porządek obrad prowadzonych przez siebie gremiów wpływu nie mają.
Trudnych, godnych powagi Komisji, spraw nie było a drobne sprawy załatwiano zbyt długo.

Powtarzanie na wszystkich komisjach tego samego punktu obrad t.j. przegłosowywanie wszystkich projektów uchwał nie ma praktycznego uzasadnienia. Dwaj wiceburmistrzowie oraz Skarbnik po kilka godzin na jednej Komisji tracą na powtarzanie tych samych tekstów, załączników i uzasadnień.

Poza tym jeżeli powtarzają te same kwestie na wszystkich komisjach to czy muszą być cały czas obaj ?

Pojawiły się też błędy formalne Np. projekt uchwały dot. ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej poddawany pod glosowanie na komisjach bez wiedzy co do rzeczywistych nazwisk ?

Do wielu wątpliwości bezwzględnie powrócimy , ponieważ najpierw trzeba sprawdzić stan prawny i zapytać o szczegóły osoby odpowiedzialne.

Edward Życki