* Powiew normalności

Komisja, zanim przystąpiła do ustalenia listy priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach wiejskich,
która była głównym tematem obrad, wykonała prace polegającą na dokładnym zapoznaniu się z zakresem potrzeb. Jest to niezwykle ważne, aby komisja zanim podejmie decyzję, nie tylko w tej, ale także w każdej innej sprawie, miała o niej pełną, obiektywną wiedzę własną.

Bardzo sprawnie prowadziła obrady Komisji, jej przewodnicząca radna Agata Wilińska-Onyśko, co sprawiło, że niezwykle obszerny temat ma szanse na szybkie sformułowanie wniosków. Trzeba tez podkreślić poziom przygotowania do posiedzenia komisji pozostałych radnych.

Wydaje się natomiast, że niepotrzebnie na posiedzeniu Komisji prezentowane są ofert firm mające zamiar brać udział w złożeniu oferty lub w przetargu.

Nie ma najmniejszych podstaw aby wątpić w kompetencje Wydziału Gospodarki, w ramach którego taki przegląd powinien się odbyć. Komisja powinna na bazie przygotowanych informacji wybrać, wg Komisji opcję najlepszą, i ten wybór zarekomendować Radzie.
Bardzo ważne jednak jest to, że Komisja, sama przygotowała materiał wyjściowy, zadała sobie co prawda trudu, ale wiedzę o sprawie ma obiektywną. Może więc, nie zważając na sugestie innych , podjąć obiektywną decyzję.

Całość komisji sprawia dobre wrażenie, podążania w kierunku suwerenności w podejmowaniu decyzji.

To jest też chyba właściwy kierunek w sposobie przygotowywania projektów uchwał.

e.ż.