* Program użytkowy Centrum Kultury do ponownego rozpatrzenia?

Jedna z najważniejszych Komisji w Radzie.
Dobrze rokujący wybór przewodniczącego – radnego Huberta Kowalewskiego pozwala mieć nadzieję na merytorycznie dobre i najlepsze, z punktu widzenia interesu mieszkańców gminy, podejmowanie decyzji przez Komisję

Od początku pojawił się problem : Centrum Kultury.
Radny Andrzej Wojciechowski zgłosił wątpliwość, wydaje się absolutnie zasadną , czy w przypadku braku możliwości uzyskania dotacji na jego budowę, jest sens lokowania go w bardzo kontrowersyjnym miejscu jakim jest centrum przesiadkowe.

Na pytania radnych o miejsce i czas konsultacji społecznych w sprawie Centrum, odpowiedź ze strony przedstawicieli Urzędu była nie do końca jasna. Z jednej strony warunki konkursu prowadzonego pod egidą SARPu uniemożliwiają ingerencję w konkurs i jego szczegóły. Z drugiej, wysłany do biur projektów program użytkowy, który powinien być przedmiotem, szczegółowej konsultacji Inwestora czyli Gminy jakoś chyba dokładnie sprecyzowany nie był.
Co prawda wiceburmistrz Banach wyjaśniał, że procedura była wypełniona jednak nie znalazło to pełnego i całkowitego zrozumienia w Komisji
I słusznie, bo tutaj też jedynym kompetentnym ciałem do podjęcia decyzji o zatwierdzeniu programu powinna b
Komisja Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska. To ona, w oczywistym przypadku, zebrania wszystkich opinii pochodzących ze środowisk mających wiedzę na temat funkcjonowania Centrum Kultury, powinna podjąć stosowne decyzje. Dzisiaj wydaje się, że nie ma o szczegółach bladego pojęcia.

Do sprawy będziemy wracać.

Bardzo istotne pytanie radnej Doroty Chodyko o zgodność harmonogramu zadań inwestycyjnych ze Strategią rozwoju Gminy.
Wrócimy do sprawy.

e.ż.