* Zbytnia szczegółowość wypacza właściwy obraz finansów gminy

Druga, obok Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Komisja nadająca ton pracy Rady.

Nasuwa się po raz kolejny pytanie o sens układania takiego porządku obrad Komisji. Szczegóły prezentowane przez Skarbnika, nie maja żadnego znaczenia dla prac Komisji. Nie ma żadnego powodu aby sprawdzać zapisy księgowe wykonywane przez zespół Skarbnika Gminy. Podlega to kontroli zarówno wewnętrznej – realizowanej przez pracowników Urzędu oraz zewnętrznej i musi się wszystko zgadzać.

Daleko ważniejsze są decyzje ekonomiczne.

Jaki mamy wpływ na wielkość budżetu, deficytu, jak pozyskiwać i gdzie fundusze zewnętrzne

Choćby przykład : Proponowane są zmiany w składach osobowych przedstawicieli Gminy w organizacjach zewnętrznych, a nie mówi się ani słowa o kontroli Komisji Budżetu nad decyzjami finansowymi, dotyczącymi tych gremiów, które są istotne z punktu widzenia budżetu gminy.

Chcielibyśmy dowiedzieć się o plany pracy Komisji

e.ż.