Oddajemy Państwu do dyspozycji nowy portal o tematyce społeczno –gospodarczej.

Będzie składał się z dwóch części 1.związanej z szeroko pojęta sferą społeczno-gospodarczą i 2.ze sferą miejsca zamieszkania

W części 1. będziemy poruszali sprawy związane z budowaniem sprawnego i reprezentującego społeczność lokalną samorządu oraz ze zrównoważonym rozwojem gminy, zgodnym z interesem mieszkańców

Będziemy wspierać rozwój społeczności lokalnych; ze szczególnym uwzględnieniem aktywności obywatelskiej.
Będziemy wskazywać postawy i procesy kreujące efektywne wykorzystanie społecznych i energetycznych zasobów lokalnych oraz wspomagać rozwój przedsiębiorczości lokalnych biznesów.
Będziemy na bieżąco przekazywać informacje o życiu gospodarczym i społecznym gminy w tym w pracach w gremiach samorządowych [ Radach Miasta , Rada osiedla ] oraz społecznych a także komentarze osób bezpośrednio z tym życiem związanych

To właśnie tutaj będziemy prezentować poglądy , opinie , komentarze osób znanych , o uznanej pozycji zawodowej i społecznej, opinie fachowców a także osób aktualnie sprawujących władzę. Będziemy starali się w zróżnicowanej formie prezentować nasze wnioski, próbować je formułować ale także pytać o możliwości realizacji .

Będziemy starali się uzyskać odpowiedź na pytanie : czy można inaczej ? czy można lepiej ? czy można szybciej ? Będziemy starali się to robić przy możliwie najszerszej formule zainteresowania mieszkańców. I dlatego niezwykle, ale to naprawdę niezwykle, ważne jest to, aby Państwo reagowali na nasze pytania, odpowiadali na nie.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zrobić mały lub duży krok dla społeczności lokalnej. Szczególnie ludzi młodych, którzy czują potrzebę aktywnego włączenia się w życie społeczne swojego otoczenia. Dla wszystkich chętnych do wprowadzania zmian na lepsze, miejsca wystarczy.

W części 2. Będzie można nie tylko zapoznać się z technologią budowy własnego domu, materiałami, urządzeniami czy wyposażeniem ale także z krótką forma informacji i pomocy w wybranych zagadnieniach. Nie tylko związanych z technologią budowy ale także ze sprawami formalnymi, prawnymi finansowymi.
Ta część portalu, jej wielkość, będzie zależała od Państwa opinii oraz od oczekiwań i zapotrzebowania.

Redaktor Naczelny

Edward Życki