* Spotkanie Zespołu Prohelenów z radnym Arturem Pankiem [ okręg nr 1] 

* Nieporozumienie w sprawie „Porozumienia”

Na roboczym, cyklicznym spotkaniu zespołu Prohelenów omawiano przygotowania do spotkania n.t. planu osiedla Helenów. W spotkaniu uczestniczył radny Artur Panek. Jak łatwo można się domyślić, dyskusję zdominował inny temat a mianowicie podpisany ostatnio przez 14 radnych, dokument porozumienia o współpracy w Radzie Miejskiej Członkowie zespołu byli mocno zaskoczeni tym, że jednym z 14 sygnatariuszy tego dokumentu ……

jest radny Artur Panek, który w trakcie całej kampanii wyborczej, a także jeszcze przed jej rozpoczęciem w ramach pracy zespołu Prohelenów, jednoznacznie i niezłomnie deklarował swoją pozycję jako radnego niezależnego.Ta przedwyborcza mocna deklaracja była przyjęta i zaakceptowana nie tylko przez Zespół Prohelenów ale przede wszystkim przez wyborców okręgu nr 1. Taka postawa dała Panu Arturowi wyraźne zwycięstwo.Po wyborze na radnego, ponownie zapowiedział równie solennie, tym razem na spotkaniu radnych niezależnych o pozostaniu w takiej formule do końca kadencji.

Treść przedstawionych przez pana Panka porozumień, sama w sobie jest zbiorem pozytywnych określeń, jednak medialna zapowiedź powołania na ich bazie klubu radnych wzbudzała podejrzenie o próbę podporządkowania sobie radnych z poza PO i PSL i szukania za wszelką cenę większości politycznej a nie większości w sprawie.

Radny Artur Panek, zapewnił jednak, że w żadnym razie nie było mowy o powołaniu klubu i że nie zgodzi się na głosowanie pod presją i zapewnił, że mimo złożenia tego podpisu, jest nadal radnym niezależnym.

Członkowie zespołu przyjęli zapewnienia do wiadomości jednak wątpliwości pozostały. Uznano ,że podpisanie deklaracji z zobowiązaniem się do poszukiwania kompromisu jest zdecydowanie mniej korzystne niż pozostawanie radnego w stanie niezależności. Podpisanie deklaracji do współpracy z Burmistrzem Goleniowa jest niepotrzebne bo jest oczywiste bez składania podpisów a udzielenie wotum zaufania panu Robertowi Krupowiczowi jest niezrozumiałe bo nie wiadomo z jakich przesłanek wynika.

Spotkanie zakończyło się zgodnym stwierdzeniem, że niezależność jest ogólnym dobrem o które należy walczyć.

Edward Życki