* Łukasz Mituła – przewodniczącym Rady Miejskiej w Goleniowie 

* Oczekiwanie na zmiany

1 grudnia 2014 roku na swojej pierwszej sesji, zebrała się Rada Miejska kadencji 2014 – 2018. Po pełnym dramaturgii przebiegu glosowania nad wyborem przewodniczącego, dokonano jednak wyboru. Radni, po wysłuchaniu,  na wniosek radnego niezależnego Marcina Gręblickiego, autoprezentacji kandydatów, wskazali na Łukasza Mitułę …

Pikanterii, atmosferze wyborów, dodała dziwna kombinacja w wykonaniu radnego Czesława Majdaka z radnymi z NGNG. Jego kandydaturę zgłosił NGNG rezygnując z własnego reprezentanta. Radny Majdak w swoim wystąpieniu zgłosił gotowość zrzeczenia się członkostwa w klubie PO w zamian za poparcie jego kandydatury. Nie znalazło to jednak uznania większości.

Łukasz Mituła natomiast zapowiedział swoje przewodnictwo pod hasłem – współpraca.

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć, i następnie oczekiwać, wypełnienia w praktyce tego zawołania. Nowy przewodniczący zapowiedział też gotowość do oddania się do dyspozycji radnych w przypadku gdyby jego praca nie przypadła do gustu radzie.

Będziemy więc oczekiwać wypełnienia deklaracji przedwyborczych przewodniczącego Łukasza Mituły w postaci zmiany Statutu Gminy, dopuszczającej do głosu mieszkańców Goleniowa, w trakcie procedowania nad uchwałą, przed podjęciem ostatecznej decyzji przez radę oraz do uchwalenia zmian w strategii społeczno- gospodarczej gminy.

Edward Życki