Jeżeli dotrzymają deklaracji wyborczych – mogą decydować

o ważnych sprawach dla gminy.

Szansa na zmianę – nie dyscyplina partyjna a dyskusja na argumenty.

Wyniki wyborów [jeszcze nieoficjalne] sprawiły, że żadna z „wielkich” sił nie uzyskała w przyszłej radzie większości. Nie uzyskuje jej też kombinacja koalicyjna.  Irena Henkelman, Dorota Chodyko, Marcin Gręblicki i Artur Panek to radni niezależni, bez których w nowej radzie nie da się uzyskać przewagi. Jest więc szansa na.…

dyskusję , wybory optymalnych rozwiązań. Wreszcie na normalność. Na budowanie prestiżu sali obrad Rady Miejskiej gdzie najwyższym dobrem jest dobro mieszkańców gminy. Ponieważ czwórka radnych działa suwerennie i jest związana jedynie deklaracją wyborczą złożoną swoim wyborcom należy jej życzyć niezłomności i wytrwałości w tym dziele . 

Edward Życki