RODZINA, WŁASNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ryszard  Sidorowicz  lat 62

Rodzice  Józef i Jadwiga Sołowiej- Kniaziewicz. Żonaty. Żona Irena, technolog żywienia zbiorowego,
dwoje dzieci, Magdalena mgr pedagogiki, syn Szymon, oprócz pracy zawodowej czynny sportowiec, piłkarz.

Od 1959 roku mieszkaniec Goleniowa.
Przedsiębiorca – wykształcenie średnie techniczne. Oficer mechanik okrętowy. Podczas służby wojskowej sternik-nawigator jednostek pływających w Porcie Wojennym na Helu. Praca na morzu. Po zejściu na tzw ,,ląd,, przez wiele lat praca przy remontach i modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych w pasie nad

 Zalewowym i nadmorskim Pomorza Zachodniego.

Obecnie właściciel rodzinnej firmy handlowo – gastronomicznej DOM POLSKI.
Bezpartyjny. W młodości podczas nauki piłkarz ligowych klubów wrocławskich.  
Członek Zarządu Stowarzyszenia Komitetu Obrony Polskiej Ziemi ,,Placówka,, w Gnieźnie.
Członek Szczecińskiego Stowarzyszenia Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego.

Moje hasło wyborcze to :

RODZINA, WŁASNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

  RODZINA

Rodzina tradycyjna to podstawowa komórka społeczna,  składająca się z mężczyzny, kobiety i dziecka, dzieci Należy wszelkimi sposobami kultywować i chronić taki model Rodziny przed wszelkimi patologiami zagrażającymi jej naturalnemu istnieniu.
  
WŁASNOŚĆ
To wolność osobista ludzi. Wszyscy jesteśmy właścicielami mieszkań, domów, firm rodzinnych. Jesteśmy również płatnikami podatków.
 Podatki nie mogą być elementem wyniszczającym ludzi. Grożący nam podatek katastralny to nie do uniesienia obciążenie 
fiskalne. Własność nie może być dla ludzi przekleństwem.
  
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Chcę żyć w środowisku lokalnym, państwie sprawiedliwie rządzonym, w którym funkcjonariusze państwowi  przestrzegają Prawo, a Wymiar Sprawiedliwości  działa zgodnie z Prawem.Niestety żyjemy w państwie bezprawia. Sam tego doświadczyłem.

PROGRAM GOSPODARCZY

1. Weryfikacja i analiza, w celu ewentualnego wykorzystania wszystkich istniejących opracowań dotyczących zagospodarowania Miasta i Gminy Goleniów.
2.Weryfikacja budżetu Gminy Goleniów.
3.Inicjatywy proekologiczne miejskie i wiejskie.
4.Maksymalne korzystanie z dotacji i funduszy unijnych.
5.Realizacja gminnej sortowni odpadów. Wzorce przejąć np z Niemiec, Szwecji Danii.
6.Wprowadzenie sprawiedliwych podatków dla wszystkich podmiotów – na podstawie audytu istniejących podatków.
7.Oszczędności w wydatkach kosztowych, konsumpcyjnych w celu zminimalizowania zadłużenia budżetu Gminy.
8.Włączenie firm polonijnych do inwestowania w Gminę. Jestem osobowo gwarantem wiarygodności i uczciwości intencji urzędniczej.
9.Inwestowanie bezpośrednio w sport. Wspieranie inicjatyw oddolnych. Zintensyfikowanie roli Szkolnych Kół Sportowych. Finalizacja ich pracy i osiągnięć podczas cyklicznych spartakiad na obiektach goleniowskich.
11.Inwestowanie w Kulturę. Propagowanie pracy organicznej w poszczególnych szkołach jako terenowych domach kultury, również wiejskiej, osiedlowej. Finalizacja ich  pracy w Goleniowie podczas cyklicznych przeglądów.
12.Stonowanie i uspokojenie pracy urzędników Urzędu Gminy .Wyeliminowanie mobbingu w relacjach przełożony-podwładny, zarówno w Urzędzie Gminy jak i  w szkołach gminnych. Zmotywuję poprzez inicjatywy organizacyjne do wydajniejszej i satysfakcjonującej pracy urzędników gminnych.
13.Zlecanie  poprzez przetargi wszelkich prac inwestycyjnych i remontowych  firmom z terenu Gminy Goleniów.
15.Autobusy elektryczne dla dowozu dzieci do szkół. Eksploatacja poprzez park i personel np. spółki gminnej. Zakup autobusów ze środków unijnych.
16.Ochrona i obrona mieszkańców przed grożącym podatkiem katastralnym.
17.Wprowadzenie modelu kierowania Gminą – Burmistrz, 1 Z-ca Burmistrza.
18.Kultywowanie piękna języka polskiego w urzędach, szkołach, na obiektach sportowych.    Rzeczywistą, realną władzą jest Rada Gminy. Wypadkowa decyzji wszystkich Radnych Gminy Goleniów będzie decydowała o kierunku rozwoju Gminy.

Przedstawione punkty  programu to moja wizja rozwoju Gminy i  stylu pracy.

                                                                                                                        Ryszard Sidorowicz