Skromna prezentacja kandydatów oraz ambitne plany – Ruchu :

– oszczędności poprzez inwestycje – biogazownie, elektrociepłownia, sortownia odpadów

– pomoc małym przedsiębiorstwom

– pieniądz lokalny

– rozwój turystyki

– współpraca międzygminna

– pisemna deklaracja kandydatów o wypełnienie programu wyborczego oraz Adama Gulbinowicza (w załączeniu).  

W restauracji Dom Polski przy ul. Konstytucji 3 Maja 8 w Goleniowie odbyło się spotkanie, na którym Komitet Wyborczy Wspólnota Patriotyzm Solidarność zaprezentował swoich kandydatów na radnych oraz burmistrzów Goleniowa i Stepnicy. Spotkanie odbyło się, w zasadzie, we własnym gronie członków, miało skromną ale uroczystą oprawę. 

Oficjalnie zaprezentował się też kandydat Komitetu na stanowisko burmistrza Goleniowa –Ryszard Sidorowicz. Spotkanie prowadził i praktycznie je zdominował jeden z…

liderów Ruchu Oburzonych – Andrzej Bugajski. Mówił o powstaniu Ruchu, o Pawle Kukizie , o osiągnięciach ale i o zagrożeniach.

O małej aktywności obywateli w woj. zachodniopomorskim. Mówił w żołnierskich słowach o aktualnej polityce na szczeblu centralnym .O naczelnym celu Ruchu jakim jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, którego wyrazem są Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Przedstawił niezaprzeczalne korzyści dla mieszkańców wnikające z takiego sposobu głosowania. Możliwość oddania głosu na konkretnego, znanego osobiście, człowieka z możliwością pełnego imiennego rozliczenia jego działalności w radzie gminy. Przedstawił też główne elementy programu wyborczego KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność. Po skromnej autoprezentacji poszczególnych radnych w których zabrzmiał wspólny mocny akcent : zwrócić gminę jej mieszkańcom, zaprezentował się kandydat Komitetu na stanowisko burmistrza gminy. Pan Ryszard Sidorowicz przyjął zaproszenie Komitetu Wyborczego Wspólnota Patriotyzm Solidarność, zadeklarował zgodność z programem Ruchu i ogłosił ,że będzie startował z hasłem: Rodzina, własność, sprawiedliwość. Także w okręgu nr 12 jako kandydat na radnego. Cały program kandydata na fotel burmistrza zostanie przedstawiony później.

Bardzo ciekawy i rozbudowany program zaprezentował kandydat na radnego z Komitetu Wyborczego Wspólnota Patriotyzm Solidarność – Adam Gulbinowicz [okręg nr 5]. Z uwagi na objętość, przedstawił go na piśmie. W załączeniu.

Bardzo gorąco zapowiada się kampania w okręgach i ciekawe, w których konkretnie, zostaną propozycje Ruchu przedstawione.

Edward Życki