Udany wieczór Krzysztofa Sypienia. 

Kilka niespodzianek.

Srogo zawiedli się wszyscy ci ,którzy sugerując się zapowiedziami mediów typu „dyrygent na burmistrza” lub „czwarty do wyborczego brydża „ liczyli na kabaretowy występ. Wysłuchaliśmy bowiem rzeczowej prezentacji programu, i tu pierwsza niespodzianka, wygłoszonej z elokwencją, równą jak nie lepszą, od brylującego w tej kategorii, obecnego Burmistrza. I dodatkowo, zupełnie bez arogancji w tonie. Następna niespodzianka to

zapowiedź poważnych zmian w programie gospodarczym. Propozycja harmonogramu inwestycji to nic innego jak zapowiedź zmiany w uchwalonej niedawno Strategii i przejścia do, wreszcie prawidłowego, racjonalnego planowania rozwoju gminy. Bardzo interesująco zabrzmiała zapowiedź aplikowania o fundusze unijne w konkretnych, i z zapowiedzi wynikającym zdecydowanie większym niż obecnie zakresie . Wiarygodności tej zapowiedzi nadaje fakt ,że Krzysztof Sypień jest w tej branży specjalistą. Kolejna niespodzianka to brak zgody na, wydawałoby się powszechną, aprobatę realizacji programu „Otwarte bramy„ . Zapowiadany jest „stop betonowaniu centrum „ i powrót do koncepcji „serce miasta”.

Pozytywnie należy ocenić też plan zamierzeń dotyczących zmian w infrastrukturze drogowej, budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz w tworzenia warunków do rozwoju lokalnego biznesu a także zwiększaniu aktywności w pozyskiwaniu inwestorów w GPP. Interesująco brzmi zapowiedź wyraźnego akcentu na inwestycje w ludzi. Trudno tu jednak o ocenę gdyż zabrakło szczegółów. W drugiej prezentowanej sferze – społecznej, kandydat na burmistrza zapowiedział zwiększenie udziału polityki prorodzinnej, bezpieczeństwa mieszkańców oraz zainteresowanie sprawami kultury. W tej części programu [Goleniowskie Centrum Kultury] potwierdził kontynuację prac realizowanych przez obecną ekipę

Ogólnie kandydat na Burmistrza – przekonywujący. Materiał, zarysowany na kadencję, w wielu miejscach nastawiony wreszcie na interes gminy.

Jednak możliwość jego wdrożenia będzie zależała od układu sił w radzie po wyborach.

O szansach w tym zakresie trudno mówić ponieważ KWW Nasz Goleniów Nasza Gmina przedstawił same osoby kandydujące na radnych bez ich programów.

Pozostaje więc poczekać z ocenami na następne prezentacje ale chyba przede wszystkim na spotkania kandydatów na radnych z mieszkańcami w poszczególnych okręgach. 

Bo to właśnie tutaj rozstrzygnie się obraz przyszłej rady.

Edward Życki