Zbliża się termin zakończenia prac nad oceną wykonania budżetu za rok 2018r. Na sesji, 29.06.2019r., Rada Miejska rozpatrzy sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym za ten rok, oraz udzieli, lub nie, absolutorium z tego tytułu, dla Burmistrza Gminy Goleniów.

W tym procesie oceny, ustawowo określoną rolę ma Komisja Rewizyjna, która kilka dni temu zakończyła prace i skierowała wniosek do RM o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi gminy. W sensie merytorycznym nie ma we wniosku nic nowego, dane, które zostały uwzględnione  pochodzą z oficjalnego źródła, czyli wyników sporządzonych przez Skarbnika gminy. O tym, że plan nie został wykonany, mimo że został przed końcem roku wyraźnie obniżony, było wiadomo dużo wcześniej. Nowością jest to, że ogólny wniosek jest negatywny.

Sensacji, oczywiście, oczekiwać nie należy. Jest pewne, że Klub Radnych KWW R.Krupowicza ,posiadający w radzie większość, swojemu liderowi absolutorium udzieli . Stanie się tak  przynajmniej z trzech  powodów: 1/ wniosek Komisji Rewizyjnej nie jest dla RM wiążący, 2/ Komisja w swojej pracy nie odniosła się do, ustawowego wymogu, określenia stopnia winy burmistrza w fakcie niewykonania planu. 3/ opinia RIO n.t. wniosku, także nie jest dla RM wiążąca.

Nie przesądzając jednak ostatecznego werdyktu, należy uznać, że sam fakt sformułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium sprawującemu aktualnie funkcję burmistrzowi, jest w Goleniowie precedensem.  Pokazuje, że tzw. „mniejszość” może sformułować wniosek , nadać mu rangę  dokumentu , z którym musi się liczyć i większość, i sam burmistrz.

Sytuacja dla burmistrza nie jest komfortowa. Wydaje się, że powinien zdecydować : albo przyznać, że popełnił błąd układając budżet na rok 2018, albo przenieść  odpowiedzialność na P-14, że uchwaliła nierealny plan. Przyznać się ?- raczej wątpliwe. Obciążyć P-14 ? –  to postawić w dość kłopotliwej sytuacji szefa Komisji Budżetu RM ubiegłej kadencji, szefa P-14, oraz siebie. Szef P-14 wykazał się zdolnością antycypacji  i w nowej kadencji funkcjonuje w tzw „mniejszości”.  Były szef Kom.Budżetu, w nowym rozdaniu otrzymał zwiększony zakres odpowiedzialności ( w tej sytuacji nie wiadomo dlaczego) i nie wiadomo jak długo zechce firmować swoim nazwiskiem nie całkiem udane przedsięwzięcia. Burmistrzowi natomiast, trudno będzie wytłumaczyć , dlaczego człowiek , który zgodził się na uchwalenie nierealnego planu, jest obecnie w jego teamie, jako specjalista  ze zwiększonym zakresem pracy.   

Jedno jest pewne. W obecnej kadencji, odpowiedzialności za stan gminy, nie da się rozproszyć.  Ponosi ją Klub Radnych KWW R.Krupowicza z liderem na czele. Ta świadomość jest bardzo ważna.

Obraz gminy widziany oczami mieszkańca jest jeszcze pozytywny, ale  sprawy gminy nie idą w dobrym kierunku. Dane przywołane we wniosku Komisji Rewizyjnej nie wynikają  z „wypadku przy pracy” . To tendencja od początku ubiegłej kadencji.

Lepiej dla nas wszystkich jest, aby o problemach mówić jak najszybciej i nie zamiatać ich pod dywan. Przed gminą stoją  zadania daleko trudniejsze, od tych z ubiegłej kadencji. Stąd, zupełnie oczywistą staje się ranga Komisji Rewizyjnej. Jeżeli praktyką stałaby się oceny , nie krytykanckie, ale merytorycznie krytyczne, to może udałoby się sprawić, że wnioski burmistrza składane pod obrady RM, byłyby bardziej wyważone, uzasadnione  i  jeszcze bliższe  interesowi gminy.

W takim sensie, jej ostatni wniosek, jest pozytywnie przełomowy.

 Tekst,foto Edward Życki