Pod niewiele mówiącą , suchą informacją o uruchomieniu „witryny internetowej” Zespołu PROHELENÓW kryje się zdecydowanie więcej treści. Zespół powstał w czasie tworzenia Strategii Społeczno- Gospodarczej Gminy Goleniów. Okazało się wtedy jak dalecy jesteśmy od racjonalnego sposobu rozwiązywania problemów 

1. najważniejsze elementy rozwoju miasta – nie zostały ujęte w Strategii 

2. najważniejsze cele, gwarantujące racjonalny rozwój gminy – nie znajdują uznania u autora dokumentu

3. najważniejsze – strategiczne kierunki rozwoju gminy – zupełnie pominięte

4. sposób budowania planu – bez udziału specjalistów z Urzędu 

5. sposób konsultacji – kompletnie niespójny z interesem mieszkańców

6. głosowanie – bardzo dyskusyjne , wręcz kontrowersyjne – strategia uchwalona zostaje 9 głosami na 21 radnych przy 8 przeciwnych

7. kuriozalne tłumaczenie części głosujących – nie rozumiem tej strategii ale głosuję „ za” 

Dlatego to jest protest , protest przeciw takiemu traktowaniu naszych problemów i nas jako mieszkańców. Protest przeciwko zawłaszczaniu gminy. Gmina to nie Urząd gminy , gmina to my mieszkańcy i najwyższą wartością jest…

jej interes.

Uwag do sposobu załatwiania spraw na linii rada-burmistrz jest znacznie więcej i uznaliśmy ,że trzeba o nich mówić, wiele wyjaśnić, na wiele uzyskać odpowiedź.

Dzisiaj po kilku miesiącach pracy widać to jeszcze bardziej.

Zdecydowanie nie chodzi o tanią sensację. Chodzi przede wszystkim o wspólne znalezienie rozwiązania problemów. Chodzi o szybkie i sprawne naprawianie tego co jest do naprawienia. To leży w naszym wspólnym interesie.

Na złe, nieefektywne rozwiązania nas nie stać . Przez kilka najbliższych lat jeszcze mogą być pieniądze z zewnątrz [już wiemy ,że sposób ich pozyskiwania w gminie też ma ogromne rezerwy] . Później będziemy skazani tylko na siebie. O tym myśleć musimy dzisiaj.

Dlatego to jest walka , walka nie o osiedle ale o gminę. 

A próbujemy się w niej zmierzyć z problemami nie z nudów ale z przekonania ,że jeżeli sami nie znajdziemy dobrych rozwiązań to za kilka lat może być bardzo cienko. Dlatego zabiegamy o sojuszników , ludzi podobnie myślących, mających coś do przekazania, chcących coś zrobić dla ogółu. Projektowanie przyszłości to nie jest „zagubione wizjonerstwo”, jak określił na spotkaniu w Helenowie – Najważniejszy Urzędnik administracji goleniowskiej – to jest umiejętność. I takich ludzi szukamy. 

[Zespól PROHELENÓW]