Z  Maciejem  Gliźniewiczem – prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie
Edward Życki: Panie prezesie, na ostatnim spotkaniu w Starej Hydroforni, za mało było czasu na pełną Pana informację, dotyczącą możliwości  dostawy ciepła sieciowego do Helenowa. Proszę powiedzieć jak to jest z tą rezerwą terenu na doprowadzenie sieci do osiedla?
Maciej Gliźniewicz: Nie sądzę aby to był jakiś problem. Generalnie rezerwę terenu  stosuje się przy planowaniu
sieci o dużych przekrojach, czyli magistralnych. W przypadku projektowanego osiedla, wielkości Helenowa, sieć będzie prowadzona w pasie drogowym i nie będzie to magistrala tylko na początku tzw. przyłącze.
 
E.Ż.: To wyjaśnia sprawę dostawy ciepła do osiedla. A rozprowadzenie po osiedlu ?
M.G.: Odchodzimy od węzłów tzw. „grupowych”. Wprowadzamy bardziej efektywne węzły indywidualne.
Łatwiej je też projektować. Mamy bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu sieci oraz przyłączy. W zdecydowanej większości prowadzone są w terenach zielonych. W przejściach przez jezdnie, stosujemy przepusty aby nie przecinać nawierzchni. Także w  przypadkach budowy jezdni nowych.  
 
E.Ż.: Po prostu, chcielibyśmy mieć pewność, że to, co jest planowane na osiedlu, jest pod Pana kontrolą i że nie wydarzy się nic takiego, co mogłoby zablokować możliwość rozwoju.
M.G.: Prowadzimy działania wyprzedzające. Naszą misją jest zaopatrywanie dużych odbiorców np. budynki wielorodzinne, przemysłowe czy użyteczności publicznej a naszym zadaniem jest zwiększanie sprzedaży ciepła. Helenów, to na razie biała plama w zakresie dostaw ciepła sieciowego. Teraz, przy okazji podłączania odbiorców dużych, chcemy dać  możliwość także inwestorom indywidualnym. Jesteśmy mocno zainteresowani tym co się będzie działo w Helenowie.
 
E.Ż.: W takim razie może Pan nam zdradzić jaki jest plan na Helenów ?
M.G.: Przygotowujemy się w Goleniowie do wymiany sieci istniejącej oraz do wykonania drugiej nitki sieci magistralnej. Docelowo powstałaby pętla z odejściami i tzw. „wąsami”- dająca możliwość podłączenia wszystkich chętnych. Magistrala w ul. Maszewskiej ma swoje lata i trzeba będzie ją wymienić. Do tego czasu powinna powstać nowa nitka będąca fragmentem nowego pierścienia. Chciałbym tę sytuację wykorzystać i już z tej nowej nitki wykonać odgałęzienie do Helenowa.
 
E.Ż.: Jak Pan mówi – nowy odcinek magistrali, to od razu zapytam o finansowanie? Nie okaże się, że powstanie bariera w postaci braku środków na realizację ?
M.G.: Budowa drugiej nitki to konieczność. Helenów z projektowanymi budynkami wysokimi jest dla nas bardzo interesującym odbiorcą. Dającym możliwość wykonania przyłącza, od którego, niejako „przy okazji”, można będzie wykonać kolejne podłączenia dla małych odbiorców indywidualnych. Przyszły odbiorca w Helenowie jest duży, więc widzę możliwość zasilenia go z nowej nitki. Byłby to pierwszy jej fragment. Finansowanie w takim przypadku nie powinno być problemem.
 
 E.Ż.: Dla odbiorcy indywidualnego kluczowym elementem jest koszt. Zarówno przyłącza jak i później eksploatacji. Ma Pan dobre wieści ?
M.G.: Rozpoczęliśmy kampanię informującą o możliwościach, o korzyściach wynikających z podłączenia do sieci. Chcemy także takim rozwiązaniem zainteresować mieszkańców. Będziemy na osiedlu kontynuować, rozpoczętą w mieście, akcję promocyjną. Spotkamy się i będziemy rozmawiać. Chcemy poznać opinie oraz skalę zainteresowania. W zakresie finansowym konkurujemy z ogrzewaniem gazowym i staramy się układać ofertę tak, aby nie była ona  wyższa od ogrzewania gazem. Chcemy też przedstawić kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zależy nam aby proponowane rozwiązania były nowoczesne i efektywne.
 
E.Ż.: W Helenowie dużym odbiorcą może być także Szkoła. Na naszym spotkaniu pojawił się sygnał o możliwości jej podłączenia innego niż sieć  ?
M.G.: Rozważamy możliwość zasilenia Szkoły nr 3, z odnawialnego źródła energii. Traktujemy ten projekt jako pilotażowy. Wykonujemy rozeznanie zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. Sprawdzamy możliwości finansowego wsparcia zewnętrznego. Ważne będą też inne uwarunkowania jak np. cena biomasy.
Mogę powiedzieć, że za jakiś czas takie rozwiązanie będzie całkowicie realne i możliwe do przeprowadzenia, oczywiście za zgodą wszystkich zainteresowanych.
 
E.Ż.: Powiedział Pan, że ”jak będę miał wiedzę, to przystępuję do działania”. Jakie warunki muszą wystąpić aby Pan uruchomił proces decyzyjny ?
M.G.: W każdym przypadku, podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek działań jest złożenie wniosku zainteresowanego odbiorcy. Podstawą natomiast do rozpoczęcia projektowania jest podpisana umowa przyłączeniowa.  
W przypadku Helenowa, przymiarki robimy już od jakiegoś czasu. Jest to osiedle z potencjałem wielu domów jednorodzinnych i oczywiście z projektowaną budową domów wielorodzinnych.
 
E.Ż.: Zatem, czy mógłby Pan rozwiać nasze wątpliwości i zapewnić, że ciepło na osiedlu będzie ?
M.G.: Jeżeli będzie zainteresowany odbiorca, to ciepło na pewno dostarczymy.
 
E.Ż.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
M.G.: Dziękuję.