W Klubie Stara Hydrofornia, odbyło się spotkanie Rady Osiedla Helenów w Goleniowie  z mieszkańcami , z udziałem wiceburmistrza T. Banacha, dyr. Wydziału Gospodarki  UG-  Jerzego Wysockiego, prezesa PEC–Macieja Gliźniewicza

Spotkanie , które przygotowała komisja  ds. rozwoju, RO, miało kilka celów. Przede wszystkim :
1/ prezentacja mieszkańcom, zamierzeń Gminy na nowym terenie przy ul. Bocznej oraz  na terenie położonym poza obszarem objętym planem,
2/ uzyskanie odpowiedzi na pytania złożone przez  kom. ds. rozwoju, w sprawie ul. Bocznej,
3/ odp. burmistrza  na pytania mieszkańców dot. marketu.

To w warstwie technicznej. W warstwie naszej, lokalnej  postawiliśmy sobie inne, ważne, czy nawet  bardzo ważne cele – zależało nam, aby spotkanie:

4/ było wspólne, czyli z udziałem  mieszkańców osiedla, przedstawicieli  władzy oraz RO.
5/ podkreślało wagę wydarzenia jakim jest  realizacja dużego przedsięwzięcia o którym nie tylko
                 chcemy wiedzieć, ale także, chcemy mieć na przyjmowane rozwiązania wpływ.    
6/ stanowiło przełom w sposobie komunikacji między władzą a mieszkańcami, tzn. aby konsultacje odbywały się PRZED podjęciem ostatecznych decyzji a nie po.
7/ odbyło się w Klubie Stara Hydrofornia. Tutaj u nas, na osiedlu. Uważamy, że jest to niewątpliwie element budowania tożsamości lokalnej.
 
Część dot. prezentacji terenu objętego planem, była podsumowaniem informacji już nam znanych. Rozwiązania szczegółowe będziemy poznawać w miarę postępu prac projektowych oraz uzgodnień handlowych z przyszłymi inwestorami.
W części prezentacji terenu leżącego poza planem, informacje były bardzo ogólne. Wynika to   m.in. z faktu, że część działek jest w posiadaniu inwestorów prywatnych. Udało się jednak uzyskać zapewnienie Gminy o gotowości do prac i rozmów na ten temat.     
Ważna i bardzo dobra informacja dot. ul. Kalinowej i decyzji Gminy o jej budowie na odcinku łączącym ul. Zacisze z ul. Sikorskiego i odcinek ul. Sikorskiego do ul. Dębowej .
W części dot. zadanych przez komisję pytań – odpowiedzi były satysfakcjonujące. Do wielu, np. rozwiązań komunikacyjnych, powiązań osiedla nowego z istniejącym czy możliwości  zasilania w ciepło sieciowe, trzeba będzie koniecznie wrócić.
Mamy zgodę przedstawicieli Gminy i PEC na kontynuowanie rozmów.

Ważną informację uzyskaliśmy w części dot. marketu. Gmina podjęła decyzję, że działka przeznaczona na potrzeby handlu nie będzie dzielona, czyli, że jej sprzedaż nastąpi jednemu inwestorowi, który kupi ją w całości. Gmina daje możliwość wyboru, dopuszcza warianty wybudowania jednego dużego obiektu, lub kilku (kilkunastu) mniejszych. Jeżeli pojawią się chętni do wybudowania tutaj swoich sklepów będą zobowiązani do zorganizowania się w jeden podmiot i w takiej formie wystąpienia o zakup działki. Inną sprawą jest spełnienie, przez przyszłego inwestora, warunku wybudowania miejsc parkingowych dostępnych po godzinach pracy sklepów- mieszkańcom osiedla.

W warstwie lokalnej, martwi oczywiście niska frekwencja mieszkańców. Martwi, bo załatwienie wielu spraw, którymi będziemy się w ramach komisji zajmować, bez opinii, będzie utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Jest to też niewątpliwie wyraźny sygnał o relacji : mieszkańcy- Rada Osiedla.
Wydaje się, że brak przekonania helenowian do dotychczasowych poczynań RO, wynika z faktu zajmowania się radnych osiedlowych sprawami raczej innymi niż sprawy osiedla.
Napisałem „dotychczasowych”, bo po długim czasie, większość w RO uznała, że zmiany są niezbędne. Jestem przekonany, że w  krótkim czasie będą one już wyraźnie widoczne.

Mamy zamiar wprowadzić zasadę, że w ważnych sprawach dla lokalnej społeczności, spotkania w takim składzie będą odbywały się przed podjęciem ostatecznych decyzji przez władze. Mamy wiele przykładów, które potwierdzają, że gdyby wiedzę o szczegółach, posiadali urzędnicy przygotowujący inwestycję, czy następnie projektanci, udałoby się wyeliminować szereg niedociągnięć i uzyskać lepszy efekt.  To spotkanie, które się odbyło, merytoryczne, w dobrej atmosferze, z udziałem ważnych osób, ma szansę na efektywną kontynuację.

 Mamy świadomość, że od ustalonego wspólnie celu do jego realizacji, to droga daleka. Do umieszczenia go w planie inwestycyjnym Gminy, niezbędne będą różnego rodzaju starania i zabiegi. Potrzebne zatem będzie zjednoczenie wszystkich funkcjonujących na osiedlu jednostek, instytucji, ale także rozpoznawalnych osób, ludzi wpływowych, nie tylko zresztą tych mieszkających na osiedlu. Coś w rodzaju lobbingu. Pojęcie lokalnej tożsamości tutaj bardzo się przyda. Powinniśmy w sprawach ważnych mówić jednym głosem.  Nie będzie to łatwe, ale też budowa osiedla z dobrymi , przemyślanymi rozwiązaniami to zadanie niemałe.

Edward Życki