W środę 29 czerwca br. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Odbyły się głosowania nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Goleniów za rok 2015 oraz w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy. Radni podjęli decyzje w sprawie dotacji na remont kościółka w Podańsku , tzw. pomnika Sułtanowa oraz pomnika z gwiazdą na ul. Wolińskiej. Więcej o przebiegu obrad po otrzymaniu protokołu z obrad.

Źródło : www.goleniown.pl