* Rada seniorów 

Na środowej sesji XIV Rady Miejskiej w Goleniowie podjęto uchwałę powołującą do życia „radę seniorów” – społeczny organ doradczy burmistrza gminy.

W Goleniowie działa kilkanaście organizacji zrzeszających bądź pracujących na rzecz seniorów. Przyda im się reprezentacja, która będzie mogła współpracować z władzami gminy w sprawach dotyczących osób w wieku emerytalnym. Ustawa o samorządzie gminnym pozwala powoływać rady seniorów jako organy doradcze i opinniujące. Goleniowscy seniorzy uważają, że taka rada powinna funkcjonować, od kilku miesięcy trwały prace nad jej powołaniem.
Każda z czternastu goleniowskich organizacji działających na rzecz seniorów będzie miała w radzie po jednym reprezentancie, dwie osoby mogą dojść z kręgu seniorów nigdzie nie zrzeszonych. Rada ma działać społecznie, w miarę potrzeb.

Źródło: www.goleniow.pl