* Centrum Kultury – wiemy niewiele więcej.

* Kiedy odpowiedzi na ważne pytania ?

* Niepokojąca procedura.

* Zdumiewający brak zainteresowania radnych.

W środę 23.09.2015 w sali Urzędu Miasta odbyła się kolejna prezentacja projektu budowy Centrum Komunikacyjnego wraz z Centrum Kultury w Goleniowie. Prezentacja, bo trudno chyba mówić o dyskusji, przebiegła pod znakiem informacji o firmie Riegler Riewe Architekten, a mniej o samym projekcie. Na dobrą sprawę dowiedzieliśmy się o spotkaniu autorów projektu z burmistrzem, w sprawie finalizowania umowy na wykonanie dokumentacji, a mniej o samym…..

przedmiocie umowy. Przy braku informacji o rozwiązaniach technicznych, odpowiedzi głównego projektanta
ograniczały się do zapowiedzi i zapewnień, przyjęcia właściwego rozwiązania na etapie projektu.
Zadawane pytania dotyczyły tego, co widać na planszach koordynacyjnych koncepcji, a więc parkingów, dojazdów, przejścia podziemnego i terenu objętego opracowaniem. Bardziej szczegółowe, dotyczyły nie tyle wątpliwości, co do możliwości rozwiązań technicznych, ile wzrostu kosztów realizacji. Podnoszony, od samego początku pojawienia się pomysłu, temat lokowania funkcji sal koncertowych i teatralnych w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwej funkcji dworca kolejowego, wywołuje pytania o wzrost, i tak niemałych przecież, kosztów budowy.
Projektanci zapewnili, że zarówno specjalna ochrona akustyczna budynku, jaki i specjalny system zabezpieczenia
fundamentów przed przenoszeniem drgań, z torów obciążonych dynamicznym ciężarem, np. hamujących, ciężkich wagonów towarowych, jest jak najbardziej do wykonania. Nie było jednak odpowiedzi, o ile takie specjalne zabezpieczenia, zwiększą wartość inwestycji.

Niepokojące jest, że przy tak małej wiedzy szczegółowej, postępują czynności formalne. Wiadomo, że wysocy rangą, obecni na prezentacji, przedstawiciele biura projektów byli u burmistrza na spotkaniu handlowym. Nie wiadomo jaki zakres jest objęty postępowaniem umownym, ale wiadomo, że nie ma zapewnionego finansowania na Centrum Kultury w całości, i na Centrum przesiadkowe w części przypadającej na Gminę.

Przyjmowanie na siebie zobowiązań bez stosownego zabezpieczenia finansowego, grozi koniecznością wywiązania się z nich, z nieprzygotowanego do takiego wydatku, budżetu gminy.

Przyjęta przez burmistrza gminy, procedura realizacji inwestycji, metodą faktów dokonanych, jest niebezpieczna dla finansów gminy. Podobnie zastosowano ją, skutecznie zresztą, przy uchwalaniu „Strategii dla gminy Goleniów” Tyle, że tam chodziło o 50 tys. zł , w tym przypadku prawdopodobnie też o 50, tylko, że milionów.

Dziwi, w tej sytuacji, brak zainteresowania radnych, z odpowiednich Komisji merytorycznych Rady Miejskiej. Szczególnie Komisji Gospodarki i Komisji Budżetu.
Należy mieć nadzieję, że zarówno, obecny na spotkaniu, przew. Rady Miejskiej Pan Łukasz Mituła, jak i nieobecni Pan Hubert Kowalewski – przew. Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Pan
Czerwiński Krzysztof – przew. Komisji Budżetu – mają świadomość odpowiedzialności przed wyborcami, za właściwe wypełnianie ustawowej powinności, jaką jest kontrolna funkcja rady wobec burmistrza, tym bardziej, że dotyka budżetu i planu gospodarczego, a więc obszaru, który należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.

[e.ż.]