* Brak finansowania utrudnia prawidłowe planowanie inwestycji.
* Czy nowy Dom Kultury jest nam koniecznie potrzebny ?

Na te, i kilka innych pytań przyjdzie nam, w bardzo krótkim czasie, odpowiedzieć. Wobec, nie do końca jasnej, sytuacji finansowania całości inwestycji, należałoby chyba wyraźnie oddzielić dwa zadania t.j. 1/ centrum przesiadkowe i 2/ centrum kultury. W przekazie medialnym oba zadnia często łączone są w jedną całość, chociaż omawia się zazwyczaj, i koncentruje, na zadaniu 2/, czyli domu kultury.
Nie inaczej było na ostatniej sesji Rady Miejskiej, gdzie wiceburmistrz T. Banach wypełnił punkt obrad Rady Miejskiej p.n. „ Przedstawienie koncepcji budowy Centrum Komunikacyjnego wraz z Centrum Kultury w Goleniowie” , ale w prezentacji, o Centrum Przesiadkowym informacji było niewiele.
Przesuwanie akcentów, nie zda się jednak na wiele…

 
Przed nami spotkanie z autorami koncepcji architektonicznej, zagospodarowania terenu obecnego dworca kolejowego, z firmy Rieglem Riewe Architekten, w środę 23 września o godz. 15.30 w Goleniowie w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie. Spotkanie to, z autorami zwycięskiej pracy, powinno rozpocząć dyskusję na temat zakresu opracowania.
Do samej koncepcji trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia – oczywiście poza ewentualnymi uszczegółowiającymi pytaniami. Została wykonana przez topową firmę o uznanych dokonaniach, a wyłoniona w konkursie, przeprowadzonym w profesjonalnym trybie i przez zawodowców. Można, a właściwie trzeba dodać, że taki sposób wyboru – dobrze przemyślane warunki konkursowe, duża ilość markowych firm – jest dla kształtowania przestrzeni miejskiej, optymalnym sposobem pokazania zarówno dla mieszkańców jak i decydentów, możliwych rozwiązań. Ukazuje z jednej strony, potencjał, atrakcyjność i niesamowite możliwości, projektowanego miejsca, ale z drugiej brutalną względność wyboru. W konkursie wystartowało przecież kilkadziesiąt pracowni projektowych. Wszystkie spełniły warunki techniczne, i przedstawiły odrębny, inny punkt widzenia, podkreśliły odmienne walory, wyróżniły inne cechy dla nich ważne. Wyboru natomiast dokonało tylko kilka osób, tez subiektywnie. To pokazuje na przyszłość, z jaką starannością do takiego wyboru trzeba podchodzić, z jaką ilością wariantów i sposobów zmierzyć, z jaką ilością specjalistów konsultować. I to jest optymistyczne, że jeżeli uda się cokolwiek z tego projektu wykonać, to mamy gwarancję rozwiązania na najwyższym poziomie.
Trzeba jednak zejść na ziemię. Żeby zrealizować zawartość projektów musi być kasa. Tej, na razie, nie ma, a pamiętać trzeba, że sam węzeł przesiadkowy, tak pomijany w rozważaniach, też nie jest finansowany ze środków zewnętrznych w 100%. Musimy więc znaleźć pieniądze i na węzeł / w części przypadającej na gminę/ i na dom kultury w całości. O tym, żeby całość projektu sfinansować z budżetu gminy, mowy być raczej nie może. Nieznana jest co prawda wartość zamierzania, ale kwota 20 milionów na centrum kultury jest mocno zaniżona.
Dlatego niezbędna jest debata.
Najpierw do ustalenia jest, ile jesteśmy w stanie zdobyć pieniędzy. Pieniędzy pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Różnych. Od programów unijnych, krajowych, poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, aż po środki całkowicie prywatne, uzyskane np. ze sprzedaży bardzo atrakcyjnych terenów w centrum miasta, po bibliotece i starym domu kultury, zwolnionych po przeniesieniu funkcji z tych budynków do nowego miejsca. Oparte na tej tezie i wyliczenia i wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia formalno–prawne są dość skomplikowane i wymagają czasu.
Następnie zaś, co można, za potwierdzone i gwarantowane pieniądze, wykonać. Dopiero wtedy można mówić o projektowaniu szczegółowych rozwiązań.
Trzeba też ustalić co wykonać , co zostawić co zmienić, co ograniczyć w sytuacji, kiedy finansowania w żadnym
wypadku zdobyć się nie uda.
Jest o czym dyskutować.

[e.ż.]

  PLANSZA 1 a 3  PLANSZA 2 
 PLANSZA 1 PLANSZA 1 a3  PLANSZA 2 
PLANSZA 2 a 3  PLANSZA 3   PLANSZA 3 a 3
PLANSZA 2 a3  PLANSZA 3  PLANSZA 3 a3
PLANSZA 4  PLANSZA 4 a 3   PLANSZA 5
PLANSZA 4  PLANSZA 4 a3  PLANSZA 5
PLANSZA 5 a 3  PLANSZA 6   
PLANSZA 5 a3  PLANSZA 6