W czwartek, 10 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu.

Najważniejszym punktem tego dnia było przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu w Goleniowie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Radni podjęli m.in. uchwały:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Goleniowskim, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka drogi nr 4100Z.

Radni przyjęli również informację nt. zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Powiatu Goleniowskiego w świadczenia medyczne w zakresie lecznictwa zamkniętego w 2014 r. i I połowie 2015 r. oraz informację nt. przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski do roku szkolnego 2015/2016.