04.06.2014 r odbyło się spotkanie Zespołu PRO Helenów . Uczestnicy zapoznali się  z Ustawą o Samorządzie Gminnym ,ze szczególnym uwzględnieniem roli  Rady, z jej funkcją stanowiącą i kontrolną oraz roli Burmistrza spełniającego  funkcję wykonawczą.

W dyskusji omówiono funkcjonowanie Rady w Goleniowie w kontekście wymagań Ustawy oraz oczekiwań mieszkańców.

Z przebiegu dyskusji wyłonił się obraz koniecznych zmian zwłaszcza w zakresie aktywności obywatelskiej , w zakresie relacji rada – radny- mieszkaniec.

Wszyscy zgodzili się co do jednego  – jest znakomita okazja do rozpoczęcia wprowadzania zmian. Jest nią zmiana w sposobie wybierania  radnych w najbliższych wyborach do samorządu lokalnego czyli wybory w  Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Nie było także różnicy zdań w przekonaniu ,że przyszli radni w swojej pracy  powinni mieć na uwadze wyłącznie interes mieszkańców okręgu z którego zostali wybrani.

Jedyne różnice, które się pojawiły , dotyczyły sposobów wdrażania koniecznych zmian.

O wynikach następnego spotkania już niebawem.

Zespół PRO