Problematyczny sposób przygotowywania dokumentów i informowania…

Zgodnie z planem ujętym w Harmonogramie posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w okresie od 18.08.2014 r. do 27.08.2014 r. i przedstawionym przez Biuro Rady Miejskiej , 21.08.2014r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu. Tematem posiedzenia były wskazówki Komisji do projektu budżetu gminy na rok 2015.

Zgodnie z zapowiedzią Zespołu Prohelenów o włączeniu się do uczestniczenia w pracach nad budżetem na rok 2015r. przedstawiciel Zespołu był obecny na posiedzeniu.

Przebieg posiedzenia bez… 

historii. Króciótkie. Skarbnik Gminy Pan Mirosław Guzikiewicz sprawnie przedstawił propozycje zmian, najpierw do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 a następnie wskazówki do projektu budżetu gminy na rok 2015. Po kilku pytaniach radnych  o charakterze czysto formalnym lub porządkowym przygotowywane zmiany zostały zdecydowana większością głosów przyjęte.

Można by powiedzieć , że spotkanie bez historii , rutynowe szybko, sprawnie. Pojawia się jednak kilka pytań, na które trzeba chyba uzyskać odpowiedź.

1/ informacja

a/ o posiedzeniu  i jego tematyce na stronie internetowej Urząd Gminy i Miasta w zakładce Samorząd -Biuletyn Informacji Publicznej podana jest tylko informacja o posiedzeniu. Materiały na posiedzenie, zostały przekazane  radnym w formie elektronicznej a więc osoby nie będące radnymi nie miały możliwości zapoznać się z tematyką [ bardzo obszerną ] i np. zadać pytania.

b/ o materiałach

zgodnie z Uchwałą Nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r.w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, wnioski przedkłada Komisja Budżetu po analizie

 – poziomu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,

 – deficytu i źródeł jego pokrycia, w tym dopuszczalnego zadłużenia gminy w trakcie roku budżetowego,

 – kierunków zmian wielkości wydatków bieżących budżetu,

 – kierunków zmian wielkości wydatków inwestycyjnych i kierunków ich przeznaczenia.

Z Uchwały tej wynikają też inne obowiązki do wykonania przez szereg instytucji 

W protokołach z posiedzeń Komisji Budżetu w 2014 r. nie znalazłem informacji o pracach Komisji nad tymi tematami. Nasuwa się, niesprawdzony jeszcze wniosek, że materiały zostały w całości opracowane przez Skarbnika Gminy bez udziału Komisji.

To trzeba wyjaśnić koniecznie.

c/ o przebiegu posiedzenia

Uważam ,że na posiedzeniach  z udziałem radnych  oprawa tych spotkań powinna być bez zarzutu. Na tym, nie działały mikrofony , nie działał rzutnik.

Brak możliwości śledzenia zmian czy wprowadzania ustaleń takich ważnych dokumentów jak te finansowe czy , jak wcześniej omawiane, zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego powoduje znaczne obniżenie poziomu prowadzonych obrad.

Uważam ,że to nie jest drobiazg .

Teraz sesja . Materiały już są na stronie internetowej. Tym razem w komplecie wraz ze wszystkimi załącznikami. Relację oczywiście zamieścimy.

[eż]