Dostęp do informacji to nie tylko wnioski wysyłane do rządu, urzędów…

czy partii politycznych. To także pytania o to, jak leczy szpital, uczy szkoła czy przedszkole. Dzięki odpowiedziom możemy podjąć dobre decyzje dotyczące naszego codziennego życia.
Rząd skierował do konsultacji projekt ustawy o jawności życia publicznego.
Projekt formułuje nowe zasady dostępu do informacji publicznej oraz poszerza obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych, jak również wprowadza przepisy chroniące sygnalistów.

żródło: sieć obywatelska Watchdog